Архивные страницы

Лікування гастриту народними засобами

Содержание

Р> РμС ‡ РёРј РІР ° СЃС,СЂРёС, РґРѕРјР °: РЅР ° СЂРѕРґРЅС <Рμ СЃСЂРμРґСЃС,РІР ° Ре РёС ... СЌС "С" РμРєС,РёРІРЅРѕСЃС,СЊ

Лікування гастриту народними засобами

Р> РμС ‡ РμРЅРёРμ РІР ° СЃС,СЂРёС,Р ° РЅР ° СЂРѕРґРЅС <РјРё СЃСЂРμРґСЃС,РІР ° РјРё РЅРμСЂРμРґРєРѕ Р ° СЃСЃРѕС † РёРёСЂСѓРμС,СЃСЏ СЃ С € Р ° СЂР »Р ° С,Р ° РЅСЃС,РІРѕРј Ре Р ± РμСЃСЃРјС <СЃР »РμРЅРЅРѕСЃС,СЊСЋ. РќР ° СЃР ° РјРѕРј Р¶Рμ РґРμР »Рμ Р» РμС ‡ РμРЅРёРμ РІР ° СЃС,СЂРёС,Р ° РІ РґРѕРјР ° С € РЅРёС ... СѓСЃР »РѕРІРёСЏС ... СЃ РїСЂРёРјРμРЅРμРЅРёРμРј РЅР ° СЂРѕРґРЅС <С ... СЃСЂРμРґСЃС,РІ РґРѕРєР ° Р · Р ° Р »Рѕ СЃРІРѕСЋ СЌС" С "РμРєС,РёРІРЅРѕСЃС,СЊ, С ‡ С,Рѕ РїРѕРґС,РІРμрждР° СЋС, РјРЅРѕРіРѕС ‡ РёСЃР» РμРЅРЅС <Рμ РѕС,Р · С <РІС <РїР ° С † РёРμРЅС, РѕРІ.

Р'СЂР ° С ‡ Ре С,Р ° РєР¶Рμ СЃС ‡ РёС,Р ° СЋС,, С ‡ С,Рѕ СЌС,Рѕ РІРμСЃСЊРјР ° СЌС "С" РμРєС,РёРІРЅС <Рμ СЃРїРѕСЃРѕР ± С <Р ± РѕСЂСЊР ± З <СЃ РґР ° РЅРЅС <Рј Р · Р ° Р ± РѕР »РμРІР ° РЅРёРμРј. РџСЂР ° РІРґР °, СЃ РѕРґРЅРѕР№ РѕРіРѕРІРѕСЂРєРѕР№, Р · Р ° РєР »СЋС ‡ Р ° СЋС ‰ РμР№СЃСЏ РІ С,РѕРј, С ‡ С,Рѕ Р» СѓС ‡ С € Рμ СЃРѕС ‡ РμС,Р ° С , СЊ РЅР ° СЂРѕРґРЅС <Рμ СЃСЂРμРґСЃС,РІР ° СЃ РјРμРґРёРєР ° РјРμРЅС,РѕР · РЅС <Рј Р »РμС ‡ РμРЅРёРμРј.

Р ?? РІ РґР ° РЅРЅРѕР№ СЃС,Р ° С,СЊРμ РјС <РїРѕРґСЂРѕР ± РЅРѕ РїРѕРіРѕРІРѕСЂРёРј Рѕ С,РѕРј, РєР ° Рє Р »РμС ‡ РёС,СЊ РІР ° СЃС,СЂРёС, РІ РґРѕРјР ° С € РЅРёС ... СѓСЃР» РѕРІРёСЏС ... Ре РЅР ° СЃРєРѕР »СЊРєРѕ СЌС" С "РμРєС,РёРІРЅС <РѕРїРёСЃС <РІР ° РμРјС <Рμ РјРμС,РѕРґС <.

1 РС "С" РμРєС,РёРІРЅРѕ Р »Ре Р» РμС ‡ РμРЅРёРμ РІР ° СЃС,СЂРёС,Р ° РЅР ° СЂРѕРґРЅС <РјРё СЃСЂРμРґСЃС,РІР ° РјРё?

РќР ° СЂРѕРґРЅС <Рμ РјРμС,РѕРґС <РёР · Р »РμС ‡ РμРЅРёСЏ РІР ° СЃС,СЂРёС,Р ° Р¶РμР» СѓРґРєР ° РїРѕРґСЂР ° Р · СѓРјРμРІР ° СЋС, РёСЃРїРѕР »СЊР · РѕРІР ° РЅРёРμ СЂР ° Р · Р »РёС ‡ РЅС <С ... РЅР ° СЃС,РѕРμРє, СЃРѕРєРѕРІ, РјР ° СЃРμР» Ре РїСЂРѕС ‡ РёС ... СЃСЂРμРґСЃС,РІ РёР · РЅР ° С,СѓСЂР ° Р »СЊРЅС <С ... РїСЂРѕРґСѓРєС,РѕРІ. РўР ° РєРёРμ РїСЂРμРїР ° СЂР ° С,С <РЅРμ РїСЂРёР · РЅР ° СЋС,СЃСЏ РѕС "РёС † РёР ° Р» СЊРЅРѕР№ РјРμРґРёС † РёРЅРѕР№, С ... РѕС,СЏ Ре РѕР ± Р »Р ° РґР ° СЋС, СЃРμСЂСЊРμР · РЅРѕР№ СЌС "С" РμРєС,РёРІРЅРѕСЃС,СЊСЋ РІ Р ± РѕСЂСЊР ± Рμ СЃ РІР ° СЃС,СЂРёС,РѕРј Р¶РμР »СѓРґРєР °.

РџСЂРёС ‡ РёРЅР ° С,Р ° РєРёС ... СЂР ° Р · РЅРѕРіР »Р ° СЃРёР№ СЃ РѕС" РёС † РёР ° Р »СЊРЅРѕР№ РјРμРґРёС † РёРЅРѕР№ РІ С,РѕРј, С ‡ С,Рѕ РЅР ° СЂРѕРґРЅС <Рμ РјРμС,РѕРґС <РЅРμ РїСЂРѕС ... РѕРґСЏС, РїСЂРѕРІРμСЂРѕРє Ре РёСЃСЃР »РμРґРѕРІР ° РЅРёР№ СЌС" С "РμРєС,РёРІРЅРѕСЃС,Рё. РџРѕ СЃСѓС,Рё, РѕС "РёС † РёР ° Р» СЊРЅР ° СЏ РјРμРґРёС † РёРЅР ° РЅРμ РѕС,СЂРёС † Р ° РμС, РёС ... Р »РμС ‡ РμР ± РЅС <С ... РІРѕР · можносС,РμР№, РЅРѕ Ре РЅРμ РїРѕРґС,РІРμрждР° РμС,, С,Р ° Рє РєР ° Рє СЃРѕРѕС,РІРμС,СЃС,РІСѓСЋС ‰ РёС ... РёСЃСЃР »РμРґРѕРІР ° РЅРёР№ РЅРμ СЃРїРѕРЅСЃРёСЂРѕРІР ° Р» Р °.

Лікування гастриту народними засобами

РќР ° СЂРѕРґРЅС <Рμ СЃСЂРμРґСЃС,РІР ° РїСЂРё РІР ° СЃС,СЂРёС,Рμ

РњРμжду С,РμРј СЃР »РμРґСѓРμС, РёСЃРєР ° С,СЊ Р · РѕР» РѕС,СѓСЋ СЃРμСЂРμРґРёРЅСѓ. Р> РμС ‡ РμРЅРёРμ РЅР ° СЂРѕРґРЅС <РјРё СЃСЂРμРґСЃС,РІР ° РјРё РѕР ± Р »Р ° РґР ° РμС, РІС <СЃРѕРєРѕР№ СЌС" С "РμРєС,РёРІРЅРѕСЃС,СЊСЋ Р» РёС € СЊ РІ С,РѕРј СЃР »СѓС ‡ Р ° Рμ, РμСЃР »Ре РїСЂРѕРІРѕРґРёС,СЃСЏ РІРјРμСЃС,Рμ СЃ РјРμРґРёРєР ° РјРμРЅС,РѕР · РЅС <Рј Р» РμС ‡ РμРЅРёРμРј. Р 'РёРЅС <С ... СЃР »СѓС ‡ Р ° СЏС ... СЌС" С "РμРєС,РёРІРЅРѕСЃС,Рё РјРѕР¶РμС, РЅРμ РЅР ° Р ± Р» СЋРґР ° С,СЊСЃСЏ РІРѕРІСЃРμ, Р ° РёРЅРѕРіРґР ° РґР ° Р¶Рμ РЅР ° СЂРѕРґРЅС <Рμ СЃСЂРμРґСЃС,РІР ° РјРѕРіСѓС, Ре РѕСЃР »РѕР¶РЅРёС,СЊ С,РμС ‡ РμРЅРёРμ Р · Р ° Р ± РѕР» РμРІР ° РЅРёСЏ.

Р'Р ° жно РїРѕРЅРёРјР ° С,СЊ, С ‡ С,Рѕ РїСЂРё Р¶РμР »Р ° РЅРёРё РїСЂРѕРІРѕРґРёС,СЊ Р» РμС ‡ РμРЅРёРμ С,СЂР ° РІР ° РјРё Ре РЅР ° СЃС,РѕСЏРјРё РІРјРμСЃС,Рμ СЃ РјРμРґРёРєР ° РјРμРЅС,РѕР · РЅС <РјРё СЃСЂРμРґСЃС,РІР ° РјРё РІСЃРμРіРґР ° СЃР »РμРґСѓРμС, РїСЂРѕРєРѕРЅСЃСѓР» СЊС,РёСЂРѕРІР ° С,СЊСЃСЏ СЃ РІСЂР ° С ‡ РѕРј. Р "Р ° Р¶Рμ РμСЃР» Ре РїР ° С † РёРμРЅС,Сѓ РєР ° Р¶РμС,СЃСЏ, Р ± СѓРґС,Рѕ РЅР ° СЂРѕРґРЅС <Рμ СЃСЂРμРґСЃС,РІР ° РјР ° РєСЃРёРјСѓРј РЅРμСЌС "С" РμРєС,РёРІРЅС < , РЅРѕ РЅР ° РІСЂРμРґРёС,СЊ РЅРμ РјРѕРіСѓС,, СЌС,Рѕ Р »РёС € СЊ Р · Р ° Р ± Р» уждРμРЅРёРμ.

РўРѕР »СЊРєРѕ РІСЂР ° С ‡ СЃРїРѕСЃРѕР ± РμРЅ РѕС † РμРЅРёС,СЊ РЅРμРѕР ± С ... РѕРґРёРјРѕСЃС,СЊ Ре РІР» Р ° РІРЅРѕРμ Р ± РμР · РѕРїР ° СЃРЅРѕСЃС,СЊ С,РμС ... РёР »Ре РёРЅС <С ... СЃРїРѕСЃРѕР ± РѕРІ Р »РμС ‡ РμРЅРёСЏ, Р ± СѓРґСЊ С,Рѕ РѕСЃРЅРѕРІРЅР ° СЏ С,РμСЂР ° РїРёСЏ РёР» Ре РІС,РѕСЂРѕСЃС,РμРїРμРЅРЅР ° СЏ.

Рљ РїСЂРёРјРμСЂСѓ, РїРѕРїС <С,РєР ° Р »РμС ‡ РёС,СЊ СЌСЂРѕР · РёРІРЅС <Р№ РІР ° СЃС,СЂРёС, Р¶РμР» СѓРґРєР ° РЅР ° СЃС,РѕР№РєР ° РјРё РёР · Р »СѓРєР ° РјРѕР ¶РμС, РїСЂРёРІРμСЃС,Рё Рє РїСЂРѕР ± РѕРґРЅРѕР№ СЏР · РІРμ. Р ?? С,Р ° РєРёС ... РЅСЋР ° РЅСЃРѕРІ Р »РμС ‡ РμРЅРёСЏ РЅР ° СЂРѕРґРЅС <РјРё СЃСЂРμРґСЃС,РІР ° РјРё РјРЅРѕР¶РμСЃС,РІРѕ, СЂР ° Р · СЉСЏСЃРЅСЏС,СЊ РєРѕС,РѕСЂС <Рμ РґРѕР» Р¶РμРЅ Р »РμС ‡ Р ° С ‰ РёР№ РІСЂР ° С ‡ -РіР ° СЃС,СЂРѕСЌРЅС,РμСЂРѕР »РѕРі РёР» Ре С,РμСЂР ° РїРμРІС,.

1.1 Можно Р »Ре Р · Р ° РЅРёРјР ° С,СЊСЃСЏ СЃР ° РјРѕР» РμС ‡ РμРЅРёРμРј РІР ° СЃС,СЂРёС,Р ° РЅР ° СЂРѕРґРЅС <РјРё СЃСЂРμРґСЃС,РІР ° РјРё Р ± РμР · РІСЂР ° С ‡ Р °?

Р "Р ° Р¶Рμ РμСЃР» Ре СЃРёРјРїС,РѕРјС <РїСЂРѕР ± Р »РμРј СЃ Р¶РμР» СѓРґРєРѕРј СЏСЂРєРѕ РІС <СЂР ° Р¶РμРЅС <Ре РєР ° Р¶РμС,СЃСЏ, Р ± СѓРґС,Рѕ СЌС, Рѕ С,РѕС ‡ РЅРѕ РІР ° СЃС,СЂРёС,, РїСЂРёРЅРёРјР ° С,СЊ СЂРμС € РμРЅРёРμ Рѕ СЃР ° РјРѕСЃС,РѕСЏС,РμР »СЊРЅРѕРј РЅР ° Р · РЅР ° С ‡ РμРЅРёРё Р» РμС ‡ РμРЅРёСЏ РЅРμР »СЊР · СЏ . Р'С <Р »РμС ‡ РёС,СЊ РґР ° РЅРЅРѕРμ Р · Р ° Р ± РѕР» РμРІР ° РЅРёРμ РјРѕР¶РμС, С,РѕР »СЊРєРѕ РІСЂР ° С ‡ СЃРѕРѕС,РІРμС,СЃС,РІСѓСЋС ‰ РμР№ СЃРїРμС † РёР ° Р »РёР · Р ° С † РёРё (РІР ° СЃС,СЂРѕСЌРЅС,РμСЂРѕР» РѕРі РёР »Ре, СЂРμР¶Рμ, С,РμСЂР ° РїРμРІС,). Р ?? РїСЂРёС ‡ РёРЅ, РїРѕС ‡ РμРјСѓ СЃР ° РјРѕР »РμС ‡ РμРЅРёРμ РѕРїР ° СЃРЅРѕ, РЅРμСЃРєРѕР» СЊРєРѕ.

Р'Рѕ-РїРμСЂРІС <С ..., РґР ° Р¶Рμ СЃР ° РјС <Рμ Р ± РμР · РѕР ± РёРґРЅС <Рμ РЅР ° СЂРѕРґРЅС <Рμ СЃСЂРμРґСЃС,РІР ° (РІСЂРѕРґРμ Р »РμС ‡ РμРЅРёСЏ С,СЂР ° РІР ° РјРё РёР »Ре РјС'РґРѕРј) РїСЂРё РѕРїСЂРμРґРμР» РμРЅРЅРѕРј СЃС,РμС ‡ РμРЅРёРё РѕР ± СЃС,РѕСЏС,РμР »СЊСЃС,РІ РјРѕРіСѓС, СЂРμР · РєРѕ СѓСЃСѓРіСѓР ± РёС,СЊ РїСЂРѕР ± Р» РμРјСѓ. РћСЃРѕР ± РμРЅРЅРѕ РѕРїР ° СЃРЅРѕ РёСЃРїРѕР »СЊР · РѕРІР ° С,СЊ РЅР ° СЂРѕРґРЅС <Рμ СЂРμС † РμРїС,С <РїСЂРё РЅР ° Р» РёС ‡ РёРё Р ° Р »Р» РμСЂРіРёРё РІ Р ° РЅР ° РјРЅРμР · Рμ, РїСЂРёС ‡ РμРј РЅРμ РѕР ± СЏР · Р ° С,РμР »СЊРЅРѕ РЅР ° С,Рμ РїСЂРѕРґСѓРєС,С <, РєРѕС,РѕСЂС <Рμ РІС <СЃРѕР ± РёСЂР ° РμС,РμСЃСЊ РїСЂРёРЅРёРјР ° С,СЊ.

Лікування гастриту народними засобами

РЎР ° РјРѕР »РμС ‡ РμРЅРёРμ РІР ° СЃС,СЂРёС,Р ° РЅР ° СЂРѕРґРЅС <РјРё СЃСЂРμРґСЃС,РІР ° РјРё

Р'Рѕ-РІС,РѕСЂС <С ..., СЃРєСѓРґРЅС <Рμ СЃРёРјРїС,РѕРјС <Сѓ РјРЅРѕРіРёС ... РїР ° С † РёРμРЅС,РѕРІ З ‡ Р ° СЃС,Рѕ Р ° СЃСЃРѕС † РёРёСЂСѓСЋС,СЃСЏ СЃ РїСЂРѕСЃС,С <Рј Р · Р ° Р ± РѕР »РμРІР ° РЅРёРμРј, РєРѕС,РѕСЂРѕРμ РІ Р ± РѕР» СЊС € РёРЅСЃС,РІРμ СЃР »СѓС ‡ Р ° РμРІ Ре Р ± РμР · С,РμСЂР ° РїРёРё РїСЂРѕР№РґРμС,. РќРѕ СЌС,Рѕ РѕС,РЅСЋРґСЊ РЅРμ С,Р ° Рє. РЎС,РѕР »СЊ РѕРїР ° СЃРЅС <Р№ СЌСЂРѕР · РёРІРЅС <Р№, РѕС ‡ Р ° РіРѕРІС <Р№ Ре РіРёРїРμСЂРїР» Р ° СЃС,РёС ‡ РμСЃРєРёР№ РІР ° СЃС,СЂРёС, РЅР ° РїРμСЂРІС <С ... РїРѕСЂР ° С ... РїСЂРѕСЏРІР »СЏРμС, СЃРμР ± СЏ С,РѕС ‡ РЅРѕ С,Р ° Рє Р¶Рμ, РєР ° Рє Р ± Р ° РЅР ° Р» СЊРЅС <Р№ Р ° РЅС,СЂР ° Р »СЊРЅС <Р № РІР ° СЃС,СЂРёС,.

Р Р ° Р · РЅРёС † Р ° Р »РёС € СЊ РІ С,РѕРј, С ‡ С,Рѕ Р ° РЅС,СЂР ° Р» СЊРЅС <Р№ РІРёРґ Р ± РѕР »РμР · РЅРё РґРμР№СЃС,РІРёС, РμР »СЊРЅРѕ РјРѕР¶РμС, РїСЂРѕР№С,Рё СЃР ° Рј, С,РѕРіРґР ° РєР ° Рє РіРёРїРμСЂРїР» Р ° СЃС,РёС ‡ РμСЃРєРёР№, СЌСЂРѕР · РёРІРЅС <Р№ Ре РѕС ‡ Р ° РіРѕРІС <Р№ Р ± РμР · РјРμРґРёРєР ° РјРμРЅС,РѕР · РЅРѕРіРѕ Р »РμС ‡ РμРЅРёСЏ РїСЂРѕС ... РѕРґРёС, РІ СЂРμРґРєРёС ... СЃР» СѓС ‡ Р ° СЏС .... РџСЂРё СЌС,РѕРј РμСЃР »Ре СЃР ° РјРѕР» РμС ‡ РμРЅРёРμ Ре РїСЂРѕРёР · РѕР№РґРμС,, С ‡ С,Рѕ, РїРѕРІС,РѕСЂРёРјСЃСЏ, РјР ° Р »РѕРІРμСЂРѕСЏС,РЅРѕ, С,Рѕ, РєР ° Рє РїСЂР ° РІРёР »Рѕ, РѕСЃС,Р ° РІРёРІ РЅРμРїРѕРїСЂР ° РІРёРјРѕРμ РїРѕСЂР ° Р¶РμРЅРёРμ Р¶РμР »СѓРґРєР ° РёР» Ре Р-РљРў РІ С † РμР »РѕРј.

2 РЎР ° РјС <Рμ СЌС "С" РμРєС,РёРІРЅС <Рμ РЅР ° СЂРѕРґРЅС <Рμ СЃСЂРμРґСЃС,РІР ° РїСЂРё РІР ° СЃС,СЂРёС,Рμ

РЎРїРѕСЃРѕР ± РѕРІ Р »РμС ‡ РμРЅРёСЏ РІР ° СЃС,СЂРёС,Р ° Р¶РμР» СѓРґРєР ° СЃ РїРѕРјРѕС ‰ СЊСЋ РЅР ° СЂРѕРґРЅС <С ... СЃСЂРμРґСЃС,РІ РѕРіСЂРѕРјРЅРѕРμ РєРѕР »РёС ‡ РμСЃС,РІРѕ. РџРѕРїСЂРѕР ± СѓРμРј РїРμСЂРμС ‡ РёСЃР »РёС,СЊ С,РѕР» СЊРєРѕ СЃР ° РјС <Рμ СЌС "С" РμРєС,РёРІРЅС <Рμ Ре Р ± РμР · РѕРїР ° СЃРЅС <Рμ РёР · РЅРёС ... (РѕСЃРЅРѕРІС <РІР ° СЏСЃСЊ РЅР ° РѕС,Р · С <РІР ° С ... РїР ° С † РёРμРЅС,РѕРІ Ре РјРЅРμРЅРёРё РІСЂР ° С ‡ РμР№):

 1. РџРѕР »РμР · РЅС <СЂР ° Р · Р» РёС ‡ РЅС <Рμ СЃРѕРєРё РїСЂРё РІР ° СЃС,СЂРёС,Рμ (С,Р ° Рє, РЅР ° РїСЂРёРјРμСЂ, РІРμСЃСЊРјР ° СЌС "С" РμРєС,РёРІРμРЅ РєР ° СЂС, РѕС "РμР» СЊРЅС <Р№ СЃРѕРє РїСЂРё РІР ° СЃС,СЂРёС,Рμ СЃ РїРѕРІС <С € РμРЅРЅРѕР№ РєРёСЃР »РѕС,РЅРѕСЃС,СЊСЋ).
 2. РњР ° СЃР »Р °.
 3. Р "РѕСЂРμС ‡ Ре.
 4. РњРμРґ (РѕСЃРѕР ± РμРЅРЅРѕ С ‡ Р ° СЃС,Рѕ Р »РμС ‡ РμРЅРёРμ РІР ° СЃС,СЂРёС,Р ° РјРμРґРѕРј СЌС" С "РμРєС,РёРІРЅРѕ Сѓ РґРμС,РμР№).
 5. РќР ° СЃС,РѕРё СЃ С,СЂР ° РІР ° РјРё.
 6. Р Р ° Р · Р »РёС ‡ РЅС <Рμ СЂР ° СЃС,РμРЅРёСЏ.
 7. РћС,РІР ° СЂС <.
 8. ФрукС,РѕРІС <Рμ Ре РѕРІРѕС ‰ РЅС <Рμ РјРёРєСЃС <.

Лікування гастриту народними засобами

РќР ° СЂРѕРґРЅС <Рμ РјРμС,РѕРґС <Р »РμС ‡ РμРЅРёСЏ РІР ° СЃС,СЂРёС,Р ° Р¶РμР» СѓРґРєР °

РЎ РїРѕРјРѕС ‰ СЊСЋ РѕРїРёСЃР ° РЅРЅС <С ... СЃСЂРμРґСЃС,РІ РЅР ° СЂРѕРґРЅРѕР№ РјРμРґРёС † РёРЅС <РІ С,РμРѕСЂРёРё можно РІС <Р »РμС ‡ РёС,СЊ РїСЂР ° РєС,РёС ‡ РμСЃРєРё Р» СЋР ± РѕР№ РІРёРґ РІР ° СЃС,СЂРёС,Р ° Р¶РμР »СѓРґРєР ° (РґР ° Р¶Рμ С ... СЂРѕРЅРёС ‡ РμСЃРєРёР№). РќР ° РїСЂР ° РєС,РёРєРμ Р¶Рμ РІСЃРμ СЃСѓРіСѓР ± Рѕ РёРЅРґРёРІРёРґСѓР ° Р »СЊРЅРѕ Ре РЅР ° РїСЂСЏРјСѓСЋ Р · Р ° РІРёСЃРёС, РѕС, СЃРёС,СѓР ° С † РёРё СЃ Р¶РμР» СѓРґРєРѕРј Сѓ РїР ° С † РёРμРЅС , Р °, РμРіРѕ РѕР ± С ‰ РμРіРѕ СЃРѕСЃС,РѕСЏРЅРёСЏ Р · РґРѕСЂРѕРІСЊСЏ Ре РїСЂРѕРґРѕР »Р¶РёС,РμР» СЊРЅРѕСЃС,Рё Р ± РѕР »РμР · РЅРё Сѓ РЅРμРіРѕ.

РќР ° СЃС,РѕРё Ре РѕС,РІР ° СЂС <СЃ С,СЂР ° РІР ° РјРё СЃР »РμРґСѓРμС, РїСЂРёРЅРёРјР ° С,СЊ С,РѕР» СЊРєРѕ СѓР ± РμРґРёРІС € РёСЃСЊ РІ С,РѕРј, С ‡ С,Рѕ Сѓ РІР ° СЃ РЅРμС, Р ° Р »Р» РμСЂРіРёРё РЅР ° СЃРѕСЃС,Р ° РІР »СЏСЋС ‰ РёРμ СЌС,РёС ... СЃСЂРμРґСЃС,РІ. Р "Р» СЏ РґРμС,РμР№ СЃСЂРμРґСЃС,РІР ° СЃ РјС'РґРѕРј можно РїСЂРёРјРμРЅСЏС,СЊ С,РѕР »СЊРєРѕ РїРѕСЃР» Рμ С,С ‰ Р ° С,РμР »СЊРЅРѕР№ РμРіРѕ РѕС ‡ РёСЃС,РєРё. Рђ РґРμР »Рѕ РІ С,РѕРј, С ‡ С,Рѕ Р · Р ° РіСЂСЏР · РЅРμРЅРЅРѕРμ РїРѕС ‡ РІРѕР№ СЃСЂРμРґСЃС,РІРѕ СЃ РјС'РґРѕРј РґРѕСЃС,Р ° С,РѕС ‡ РЅРѕ СЂРμРґРєРѕ, РЅРѕ РІСЃРμ Р¶Рμ РІС < Р · С <РІР ° РμС, Сѓ РґРμС,РμР№ Р ± РѕС,СѓР »РёР · Рј (РїРѕС,РμРЅС † РёР ° Р» СЊРЅРѕ СЃРјРμСЂС,РμР »СЊРЅРѕРμ Р · Р ° Р ± РѕР» РμРІР ° РЅРёРμ).

РњРѕСЂРєРѕРІРЅС <Р№ СЃРѕРє РїСЂРё РІР ° СЃС,СЂРёС,Рμ Ре РєР ° СЂС,РѕС "РμР» СЊРЅС <Р№ СЃРѕРє РїСЂРё РІР ° СЃС,СЂРёС,Рμ РѕС ‡ РμРЅСЊ СЌС "С" РμРєС,РёРІРμРЅ, РЅРѕ С,РѕР »СЊРєРѕ С,РѕРіРґР °, РєРѕРіРґР ° СЃРІРμжий. РќРμС, СЃРјС <СЃР »Р ° РґРμР» Р ° С,СЊ РμРіРѕ Р · Р ° РїР ° СЃ РЅР ° РЅРμСЃРєРѕР »СЊРєРѕ РјРμСЃСЏС † РμРІ РІРїРμСЂРμРґ, С,Р ° Рє РєР ° Рє РїРѕСЃР» Рμ С,СЂРμС ... -З ‡ РμС,С <СЂРμС ... РґРЅРμР№ РѕРЅ СѓС,СЂР ° С,РёС, РІРμСЃРѕРјСѓСЋ З ‡ Р ° СЃС,СЊ СЃРІРѕРёС ... Р »РμС ‡ РμР ± РЅС <С ... СЃРІРѕР№СЃС,РІ. РљР ° РїСѓСЃС,РЅС <Р№ СЃРѕРє РїСЂРё РІР ° СЃС,СЂРёС,Рμ С,РѕР¶Рμ РёРјРμРμС, С,Р ° РєСѓСЋ РїСЂРѕР ± Р »РμРјСѓ.

РҐРѕСЂРѕС € РμР№ РЅРѕРІРѕСЃС,СЊСЋ СЏРІР »СЏРμС,СЃСЏ С,Рѕ, С ‡ С,Рѕ СЃ РїРѕРјРѕС ‰ СЊСЋ РЅР ° СЂРѕРґРЅС <С ... СЃСЂРμРґСЃС,РІ можно Р» РμС ‡ РёС,СЊ РґР ° Р¶Рμ СЃР ° РјС <Рμ С,СЏР¶РμР »С <Рμ РїСЂРѕСЏРІР» РμРЅРёСЏ РґР ° РЅРЅРѕРіРѕ Р · Р ° Р ± РѕР »РμРІР ° РЅРёСЏ. РўР ° Рє РІРѕР · можно Р »РμС ‡ РμРЅРёРμ Р ° С,СЂРѕС" РёС ‡ РμСЃРєРѕРіРѕ РІР ° СЃС,СЂРёС,Р ° РЅР ° СЂРѕРґРЅС <РјРё СЃСЂРμРґСЃС,РІР ° РјРё Ре РґР ° Р¶Рμ Р »РμС ‡ РμРЅРёРμ СЌСЂРѕР · РёРІРЅРѕРіРѕ РІР ° СЃС,СЂРёС,Р ° РЅР ° СЂРѕРґРЅС <РјРё СЃСЂРμРґСЃС,РІР ° РјРё (РІ С,РѕРј С ‡ РёСЃР »Рμ Ре Сѓ РґРμС,РμР№).

РњР ° СЃР »Рѕ РїСЂРё РІР ° СЃС,СЂРёС,Рμ СЌС" С "РμРєС,РёРІРЅРѕ РїСЂРё Р ° РіСЂРμСЃСЃРёРІРЅРѕРј РμРіРѕ С,РμС ‡ РμРЅРёРё, С,РѕРіРґР ° РєР ° Рє РїСЂРё РІР ° СЃС,СЂРёС,Рμ Р¶РμР» СѓРґРєР ° СЃ РїРѕРЅРёР¶РμРЅРЅРѕР№ РєРёСЃР »РѕС,РЅРѕСЃС,СЊСЋ РѕРЅРѕ РјРѕР¶РμС, РЅР ° РІСЂРμРґРёС,СЊ. РќРѕ, РїРѕРІС,РѕСЂРёРјСЃСЏ, РїРѕРґРѕР ± РЅС <Рμ РЅСЋР ° РЅСЃС <СЃР »РμРґСѓРμС, РѕР ± суждР° С,СЊ СЃ Р» РμС ‡ Р ° С ‰ РёРј РІСЂР ° С ‡ РѕРј!

2.1 РћС,РІР ° СЂС <Ре РЅР ° СЃС,РѕРё РґР »СЏ Р» РμС ‡ РμРЅРёСЏ РІР ° СЃС,СЂРёС,Р °

Р§С,РѕР ± С <РёР · Р »РμС ‡ РёС,СЊ С ... СЂРѕРЅРёС ‡ РμСЃРєРёР№ С,РёРї РґР ° РЅРЅРѕРіРѕ Р · Р ° Р ± РѕР» РμРІР ° РЅРёСЏ, нужно РІ РїРμСЂРІСѓСЋ РѕС ‡ РμСЂРμРґСЊ СѓСЃРєРѕСЂРёС , СЊ СЂРμРіРμРЅРμСЂР ° С † РёСЋ СЃР »РёР · РёСЃС,РѕР№ РѕР ± РѕР» РѕС ‡ РєРё Р¶РμР »СѓРґРєР °. РўР ° Рє С ... СЂРѕРЅРёС ‡ РμСЃРєРёР№ РІР ° СЃС,СЂРёС, РїСЂРμРєСЂР ° СЃРЅРѕ Р »РμС ‡ РёС,СЃСЏ Р · Р ° живл СЏСЋС ‰ РёРјРё СЃР ± РѕСЂР ° РјРё, РєРѕС,РѕСЂС <Рμ РґРμР »Р ° СЋС,, РёСЃРїРѕР »СЊР · СѓСЏ Р ° Р» РѕСЌ, Р »РёСЃС,СЊСЏ РјР ° С,СЊ-Ре-РјР ° С ‡ РμС ... Ре Ре РєР ° Р» РμРЅРґСѓР »С <.

Лікування гастриту народними засобами

РћС,РІР ° СЂС <Ре РЅР ° СЃС,РѕРё РґР »СЏ Р» РμС ‡ РμРЅРёСЏ РІР ° СЃС,СЂРёС,Р °

Р "Р» СЏ РїСЂРёРіРѕС,РѕРІР »РμРЅРёСЏ РґР ° РЅРЅРѕРіРѕ СЃР ± РѕСЂР ° Р ± РμСЂРμС,СЃСЏ 2-3 Р» РёСЃС,РѕС ‡ РєР ° Р ° Р »РѕСЌ, РґРІРμ СЃС,РѕР» РѕРІС <Рμ Р »РѕР ¶РєРё Р »РёСЃС,СЊРμРІ СЂР ° СЃС,РμРЅРёСЏ В« РјР ° С,СЊ-Ре-РјР ° С ‡ РμС ... Р ° В »Ре РѕРґРЅСѓ Р» ожку РєР ° Р »РμРЅРґСѓР» С <. РђР »РѕСЌ Ре РєР ° Р» РμРЅРґСѓР »Сѓ РїРμСЂРμРјРμС € РёРІР ° СЋС, РјРμжду СЃРѕР ± РѕР№ Ре Р · Р ° С,РμРј РґРѕР ± Р ° РІР» СЏСЋС, РјР ° С,СЊ-Ре-РјР ° З ‡ РμС ... Сѓ. РџРёС,СЊ РґР ° РЅРЅС <Р№ СЃР ± РѕСЂ можно РїСЂРѕСЃС,Рѕ РєР ° Рє РѕР ± С <С ‡ РЅС <Р№ С ‡ Р ° Р№ РѕРґРёРЅ РёР »Ре РґРІР ° СЂР ° Р · Р ° РІ РґРμРЅСЊ. РџСЂРё РЅРμРѕР ± С ... РѕРґРёРјРѕСЃС,Рё С,Р ° РєРѕР№ С ‡ Р ° Р№ можно РїРёС,СЊ СЃ РјС'РґРѕРј.

РџСЂРё С,СЏР¶РμР »РѕРј С,РμС ‡ РμРЅРёРё Р ± РѕР» РμР · РЅРё, РєРѕРіРґР ° РёРјРμСЋС,СЃСЏ СЃРμСЂСЊРμР · РЅС <Рμ Р ° С,СЂРѕС "РёС ‡ РμСЃРєРёРμ РёР · РјРμРЅРμРЅРёСЏ Ре СЏР · РІС <Р¶ РμР »СѓРґРєР °, СЃР» РμРґСѓРμС, РїСЂРёРјРμРЅСЏС,СЊ РїР ° СЃС,СѓС € СЊСЋ СЃСѓРјРєСѓ, Р · РІРμСЂРѕР ± РѕР№ Ре РЅРѕРіРѕС,РєРё. Р'СЃРμ СЌС,Рё РёРЅРіСЂРμРґРёРμРЅС,С <СЃР »РμРґСѓРμС, СЃРјРμС € Р ° С,СЊ Ре РїРѕР» ожиС,СЊ РІ С,РμСЂРјРѕСЃ, РїРѕСЃР »Рμ С ‡ РμРіРѕ Р · Р ° Р» РёС,СЊ РёС ... РѕРґРЅРёРј Р »РёС,СЂРѕРј РєРёРїСЏС,РєР °.

РџРѕСЃР »Рμ С,РѕРіРѕ, РєР ° Рє РѕС,РІР ° СЂ РЅР ° СЃС,РѕРёС,СЃСЏ С,СЂРёРґС † Р ° С,СЊ РјРёРЅСѓС,, РμРіРѕ нужно СЂР ° Р · Р ± Р ° РІРёС,СЊ РѕР ± С <С ‡ РЅС <Рј РјС'РґРѕРј. РџРѕСЃР »Рμ СЌС,РѕРіРѕ РѕС,РІР ° СЂСѓ РѕРїСЏС,СЊ нужно РґР ° С,СЊ РЅР ° СЃС,РѕСЏС,СЊСЃСЏ РѕРєРѕР» Рѕ СЃСѓС,РѕРє. РџРѕСЃР »Рμ С,РѕРіРѕ, РєР ° Рє РѕРЅ РЅР ° СЃС,РѕРёС,СЃСЏ, РμРіРѕ нужно РїРёС,СЊ РїРѕ РѕРґРЅРѕРјСѓ СЃС,Р ° РєР ° РЅСѓ С,СЂРё РёР» Ре З ‡ РμС,С <СЂРμ СЂР ° Р · Р ° РІ РґРμРЅСЊ.

2.2 Р> РμС ‡ РμРЅРёРμ РІР ° СЃС,СЂРёС,Р ° РЅР ° СЂРѕРґРЅС <РјРё СЃСЂРμРґСЃС,РІР ° РјРё (РІРёРґРμРѕ)

РџСЂРё РІР ° СЃС,СЂРёС,Рμ СЃ РїРѕРЅРёР¶РμРЅРЅРѕР№ РєРёСЃР »РѕС,РЅРѕСЃС,СЊСЋ Р¶РμР» СѓРґРєР ° РѕС ‡ РμРЅСЊ РґРμР№СЃС,РІРμРЅРμРЅ РіСЂР ° РЅР ° С,РѕРІС <Р№, С,С <РєРІРμРЅРЅС <Р№ Ре С,РѕРјР ° С,РЅС <Р№ СЃРѕРєРё. РџРёС,СЊ РёС ... можно РєР ° Рє РІР · СЂРѕСЃР »С <Рј РїР ° С † РёРμРЅС,Р ° Рј, С,Р ° Рє Ре РґРμС,СЏРј. Р'Р ° жно Р · Р ° РјРμС,РёС,СЊ, С ‡ С,Рѕ РіСЂР ° РЅР ° С,РѕРІС <Р№, С,С <РєРІРμРЅРЅС <Р№ Ре С,РѕРјР ° С,РЅС < Р№ СЃРѕРєРё РЅРμ С,РѕР »СЊРєРѕ Р ± РѕСЂСЋС,СЃСЏ СЃ РїРѕРЅРёР¶РμРЅРЅРѕР№ РєРёСЃР» РѕС,РЅРѕСЃС,СЊСЋ, РЅРѕ Ре СЃРЅР ° Р ± жР° СЋС, СЃР »РёР · РёСЃС,СѓСЋ Р-РљРў РїРѕР »РμР · РЅС <РјРё СЌР» РμРјРμРЅС,Р ° РјРё. РўРμРј СЃР ° РјС <Рј РѕРЅРё СѓСЃРєРѕСЂСЏСЋС, СЂРμРіРμРЅРμСЂР ° С † РёСЋ С,РєР ° РЅРμР№ Р¶РμР »СѓРґРєР ° Ре СѓСЃРёР» РёРІР ° СЋС, РјРμСЃС,РЅС <Р№ РёРјРјСѓРЅРЅС <Р№ РѕС,РІРμС,.

Р "СЂР ° РЅР ° С,РѕРІС <Р№, С,С <РєРІРμРЅРЅС <Р№ Ре С,РѕРјР ° С,РЅС <Р№ СЃРѕРє РїСЂРё РїРѕРЅРёР¶РμРЅРЅРѕР№ РєРёСЃР» РѕС,РЅРѕСЃС,Рё Р¶РμР »СѓРґРєР ° СЃР »РμРґСѓРμС, РїРёС,СЊ РїРѕ РѕРґРЅРѕРјСѓ СЃС,Р ° РєР ° РЅСѓ РІ РґРμРЅСЊ. РџСЂРёС ‡ РμРј РёС ... можно РїРёС,СЊ РєР ° Рє РѕС,РґРμР »СЊРЅРѕ, РїРѕРґРѕР ± СЂР ° РІ Р» РёС € СЊ РѕРґРёРЅ РІРёРґ СЃРѕРєР °, Р »РёР ± Рѕ РІРјРμСЃС,Рμ РІ С,РμС ‡ РμРЅРёРμ РґРЅСЏ . Р'Рѕ РІС,РѕСЂРѕРј СЃР »СѓС ‡ Р ° Рμ РІ РЅР ° С ‡ Р ° Р» Рμ РґРЅСЏ СЃР »РμРґСѓРμС, РїРёС,СЊ С,РѕРјР ° С,РЅС <Р№ СЃРѕРє, РґРЅРμРј РіСЂР ° РЅР ° С, РѕРІС <Р№, Р ° РїРμСЂРμРґ СЃРЅРѕРј СЂРμРєРѕРјРμРЅРґСѓРμС,СЃСЏ РїРёС,СЊ С,С <РєРІРμРЅРЅС <Р№ СЃРѕРє.

Лікування гастриту народними засобами

РЎРѕРє Р ° Р »РѕСЌ РїСЂРё РІР ° СЃС,СЂРёС,Рμ Р¶РμР» СѓРґРєР °

РЎСѓС ‰ РμСЃС,РІСѓСЋС, Ре СЃРѕРєРё РїСЂРё РІР ° СЃС,СЂРёС,Рμ РґР »СЏ Р» РμС ‡ РμРЅРёСЏ РІР ° СЃС,СЂРёС,Р ° СЃ РїРѕРІС <С € РμРЅРЅРѕР№ РєРёСЃР »РѕС,РЅРѕСЃС,СЊСЋ. РќР ° РёР ± РѕР »РμРμ РїРѕРґС ... РѕРґСЏС ‰ РёРμ СЃРѕРєРё РїСЂРё РІР ° СЃС,СЂРёС,Рμ РІ СЌС,РѕРј СЃР» СѓС ‡ Р ° Рμ СЌС,Рѕ РєР ° СЂС,РѕС "РμР» СЊРЅС <Р№ Ре Р » СѓРєРѕРІС <Р№ (РЅРѕ С,РѕР »СЊРєРѕ СЂРμРїС ‡ Р ° С,С <Р№). РџСЂРё СЌС,РѕРј РІР ° жно РїРѕРЅРёРјР ° С,СЊ, С ‡ С,Рѕ СЌС,Рё СЃРѕРєРё РїСЂРё РІР ° СЃС,СЂРёС,Рμ СЃ РїРѕРІС <С € РμРЅРЅРѕР№ РєРёСЃР »РѕС,РЅРѕСЃС,СЊСЋ РїРѕРґС ... РѕРґСЏС, РєР ° Рє РґР »СЏ РІР · СЂРѕСЃР» С <С ... РїР ° С † РёРμРЅС,РѕРІ, С,Р ° Рє Ре РґР »СЏ РґРμС,РμР№. РўР ° РєР¶Рμ РёС ... можно РґР ° РІР ° С,СЊ РїР ° С † РёРμРЅС,Р ° Рј пожилого РІРѕР · СЂР ° СЃС,Р °.

РС "С" РμРєС,РёРІРЅРѕРμ Р »РμС ‡ РμРЅРёРμ РІР ° СЃС,СЂРёС,Р ° РєР ° СЂС,РѕС" РμР »СЊРЅС <Рј СЃРѕРєРѕРј Ре СЃРѕРєРѕРј РёР · СЂРμРїС ‡ Р ° С,РѕРіРѕ Р» СѓРєР ° РІРѕР · РјРѕР ¶РЅРѕ С,РѕР »СЊРєРѕ РїСЂРё РїСЂР ° РІРёР» СЊРЅРѕРј РёС ... РїСЂРёРіРѕС,РѕРІР »РμРЅРёРё. РўР ° Рє РєР ° СЂС,РѕС "РμР» СЊРЅС <Р№ СЃРѕРє можно РїРёС,СЊ С,РѕР »СЊРєРѕ СЃРІРμжим, СЃСЂР ° Р · Сѓ Р¶Рμ РїРѕСЃР» Рμ РμРіРѕ СЃС † РμживР° РЅРёСЏ . Р "РѕСЃС,Р ° С,РѕС ‡ РЅРѕ 100-200 (РІ Р · Р ° РІРёСЃРёРјРѕСЃС,Рё РѕС, С,СЏР¶РμСЃС,Рё Р · Р ° Р ± РѕР» РμРІР ° РЅРёСЏ) РјРёР »Р» РёР » РёС,СЂРѕРІ РІ РґРμРЅСЊ.

РўР ° РєР ° СЏ Р¶Рμ СЃРёС,СѓР ° С † РёСЏ РѕР ± СЃС,РѕРёС, Ре СЃ СЃРѕРєРѕРј РёР · СЂРμРїС ‡ Р ° С,РѕРіРѕ Р »СѓРєР °. Р • РіРѕ С,Р ° РєР¶Рμ можно РїРёС,СЊ С,РѕР »СЊРєРѕ СЃРІРμжим, РЅРѕ РЅРμ Р ± РѕР» РμРμ 75 РјРёР »Р» РёР »РёС,СЂРѕРІ РІ С,РμС ‡ РμРЅРёРμ РґРЅСЏ.

2.4 РџРѕР »РμР · РЅС <Рμ С" СЂСѓРєС,С <Ре РѕРІРѕС ‰ Ре РїСЂРё РІР ° СЃС,СЂРёС,Рμ

Р "РёРμС,Р ° РїСЂРё Р» РμС ‡ РμРЅРёРё РґР ° РЅРЅРѕРіРѕ Р · Р ° Р ± РѕР »РμРІР ° РЅРёСЏ Р¶РμР» СѓРґРѕС ‡ РЅРѕ-РєРёС € РμС ‡ РЅРѕРіРѕ С,СЂР ° РєС,Р ° РЅРμ РїСЂРѕСЃС, Рѕ СЂРμРєРѕРјРμРЅРґРѕРІР ° РЅРЅР ° СЏ РјРμСЂР °, Р ° РѕР ± СЏР · Р ° С,РμР »СЊРЅР ° СЏ. РџСЂРёС ‡ РμРј РґРёРμС,Р ° РїСЂРμРёРјСѓС ‰ РμСЃС,РІРμРЅРЅРѕ РґРѕР »Р¶РЅР ° СЃРѕСЃС,РѕСЏС,СЊ РёР · РїСЂРёРμРјР ° СЂР ° Р · Р» РёС ‡ РЅС <С ... РѕРІРѕС ‰ РμР№ Ре С "СЂСѓРєС,РѕРІ.

РўР ° РєР¶Рμ РІР ° жно РѕС,РјРμС,РёС,СЊ, С ‡ С,Рѕ Р ± Р ° РЅР ° Р »СЊРЅС <Р№ Р ° РЅС,СЂР ° Р» СЊРЅС <Р№ РІРёРґ РІР ° СЃС,СЂРёС,Р ° можно Ре РІРѕРІСЃРμ Р »РμС ‡ РёС,СЊ РѕРґРЅРѕР№ РґРёРμС,РѕР№, С,РѕРіРґР ° РєР ° Рє РїСЂРё Р ± РѕР» РμРμ С,СЏР¶РμР »С <С ... С" РѕСЂРјР ° С ... (РІ С,РѕРј С ‡ РёСЃР »Рμ СЌСЂРѕР · РёРІРЅС <Р№ Р ° РЅС,СЂР ° Р» СЊРЅС <Р№ РІР ° СЃС,СЂРёС,) РґРёРμС,Р ° СЏРІР »СЏРμС,СЃСЏ Р» РёС € СЊ РґРѕРїРѕР »РЅРёС,РμР» СЊРЅС <Рј Р »РμС ‡ РμР ± РЅС <Рј РјРμСЂРѕРїСЂРёСЏС,РёРμРј. Р 'С † РμР »РѕРј РїСЂРё РґР ° РЅРЅРѕР№ РїР ° С,РѕР» РѕРіРёРё РїРѕР »РμР · РЅС <СЃР» РμРґСѓСЋС ‰ РёРμ РѕРІРѕС ‰ Ре Ре С "СЂСѓРєС,С <:

 • РѕРіСѓСЂС † С <;
 • РїРѕРјРёРґРѕСЂС <(Р ± РμР · РєРѕР¶СѓСЂС <);
 • СЏР ± Р »РѕРєРё (Р ± РμР · РєРѕР¶СѓСЂС <);
 • С,С <РєРІР °;
 • Р ° РїРμР »СЊСЃРёРЅС <(С,РѕР» СЊРєРѕ РμСЃР »Ре РμСЃС,СЊ РїРѕРЅРёР¶РμРЅРЅР ° СЏ РєРёСЃР» РѕС,РЅРѕСЃС,СЊ);
 • Р ° СЂР ± СѓР · (РІ РЅРμР ± РѕР »СЊС € РѕРј РєРѕР» РёС ‡ РμСЃС,РІРμ).

Лікування гастриту народними засобами

ФрукС,С <РґР »СЏ Р» РμС ‡ РμРЅРёСЏ РІР ° СЃС,СЂРёС,Р ° Р¶РμР »СѓРґРєР °

Р • СЃР »Ре Р · Р ° Р ± РѕР» РμРІР ° РЅРёРμ сопровождР° РμС,СЃСЏ РґРёР ° СЂРμРμР№, С,Рѕ РґРёРμС,Р ° РѕР ± СЏР · Р ° С,РμР »СЊРЅРѕ РґРѕР» Р¶ РЅР ° СЃРѕРґРμржР° С,СЊ Р ± Р ° РЅР ° РЅС <, РєРѕС,РѕСЂС <Рμ СѓРєСЂРμРїР »СЏСЋС, СЃС,СѓР». Р ?? Р · Р · Р ° С,РѕРіРѕ, С ‡ С,Рѕ РѕРЅРё РґРѕСЃС,Р ° С,РѕС ‡ РЅРѕ В «С,СЏР¶РμР» С <В »РґР» СЏ РїРμСЂРμРІР ° СЂРёРІР ° РЅРёСЏ, РјРЅРѕРіРѕ РёС ... РμСЃС,СЊ РЅРμР »СЊР · СЏ. Р 'СЃСЂРμРґРЅРμРј РґРѕСЃС,Р ° С,РѕС ‡ РЅРѕ 1-2 Р ± Р ° РЅР ° РЅРѕРІ РІ РґРμРЅСЊ.

Р 'СЃР »СѓС ‡ Р ° СЏС ..., РєРѕРіРґР ° Р ± РѕР» РμР · РЅСЊ сопровождР° РμС,СЃСЏ Р · Р ° РїРѕСЂР ° РјРё, Р »СѓС ‡ С € Рμ РІСЃРμРіРѕ РѕС,РґР ° С,СЊ РїСЂРμРґРїРѕС ‡ С,РμРЅРёРμ СЏР ± Р »РѕРєР ° Рј. РћРЅРё РѕС ‡ РμРЅСЊ Р »РμРіРєРё РІ РїРμСЂРμРІР ° СЂРёРІР ° РЅРёРё Ре РЅРμ СЃРѕР · РґР ° СЋС, РІРμСЃРѕРјРѕР№ РЅР ° РіСЂСѓР · РєРё РЅР ° Р¶РμР» СѓРґРѕРє. Р'РѕР »РμРμ С,РѕРіРѕ, РѕРЅРё РЅР ° СЃС <С ‰ РμРЅС <СЂР ° СЃС,РёС,РμР» СЊРЅРѕР№ РєР »РμС,С ‡ Р ° С,РєРѕР№, РїРѕСЌС,РѕРјСѓ СЏРІР» СЏСЋС,СЃСЏ Р ± Р ° Р »Р» Р ° СЃС,РѕРІРѕР№ РїРёС ‰ РμР№, СЃРїРѕСЃРѕР ± СЃС,РІСѓСЋС ‰ РμР№ СЂР ° Р · СЂРμС € РμРЅРёСЋ Р · Р ° РїРѕСЂРѕРІ.

Гострий - хронічний - атрофічний гастрит - Симптоми - Народне лікування гастриту шлунка

гастрит - це хвороба, при якій запалюється слизова оболонка шлунка. Слизова запалюється у відповідь на роздратування - дії на шлунок факторів: хімічних речовин, інфекцій, високих або низьких температур

1. Бактерія Helicobacter pylori,

2. Неправильне харчування (нерегулярне, з хімічними харчовими добавками, занадто гостре, гаряче, зі спеціями, копченостями, консервами, маринадом, недолік в харчуванні білків, заліза, вітамінів, переданої)

4. Куріння, алкоголізм.

5. Деякі ліки

6. Випадкове вживання кислот, лугів

7. Неправильна робота імунної системи, коли атаці імунітету піддається слизова оболонка шлунка (аутоімунний гастрит)

Гастрит шлунку може бути гострим і хронічним.

гострий гастрит розвивається стрімко і є наслідком зараження слизової шлунка Helicobacter pylori, або іншими бактеріями, які потрапляють в шлунок при прийнятті недоброякісної їжі, зараженої хвороботворними мікробами. Так само гостра форма може розвинутися після прийому хімічних речовин (кислоти, луги, спирти, ліки).

Гострий гастрит може перейти в хронічний з за частих рецидивів хвороби, при поганому лікуванні, тривалому вплив дратують слизову речовин.

Хронічний гастрит розвивається як наслідок гострого гастриту або як самостійне первинне захворювання. Симптоми хронічного гастриту довгий час можуть ніяк не проявлятися. При боргом хронічному перебігу хвороби клітини шлунка, що виробляють шлунковий сік, замінюються сполучною тканиною (атрофічний гастрит). Хронічний гастрит протікає із загостреннями і ремісіями.

Симптоми хронічного гастриту

1. болю в шлунку натщесерце або після прийому їжі,

2. нудота після прийому їжі, печія

3. запори або проноси

4. Неприємний присмак у роті

Симптоми гострого гастриту

1. нудота, блювота після прийому їжі

2. слабкість, запаморочення, пітливість, тахікардія

4. тяжкість в шлунку,

Види, симптоми і лікування гастриту

З бесіди з лікарем Інституту швидкої допомоги ім. Скліфосовського, гастроентерологом. Владимировою Е. С.

Гастритів існує багато видів - атрофічний, алергічний, флегмонозний, ерозивний, аутоімунний.

Так само вони діляться на хронічний і гострий. Гастрит може протікати на тлі зниженої і підвищеної кислотності шлунка.

Засоби лікування можна розділити на три типи: на що допомагають при будь-якій формі гастриту, що допомагають лікувати гастрит шлунка з підвищеною кислотністю, і кошти при зниженій кислотності.

Ось самий універсальний рецепт (але краще він працює все-таки при підвищеній кислотності): до їди тричі на день пити відвар сухоцвіту (1 ст. Л. Трави на 1 склянку окропу). Після їжі з'їдати по 1 ч. Л. перемелених в порошок коренів синюхи блакитної. Сухоцвіт знімає спазми, швидко загоює рани на стінках шлунка, синюха має обволакивающим і заспокійливу дію. Т. е. Цей рецепт здатний лікувати гастрит в усіх напрямках.

Збір трав при підвищеній кислотності шлунка: корінь аїру, деревій, м'ята, кропива, квітки ромашки - в рівних частинах.

Збір трав при гастриті зі зниженою секреторною активністю: звіробій - 3 частини, листя подорожника, суцвіття цмину, полин, квітки календули - по 1 частини.

Обидва цих збору заварюють і приймають по одній схемі. Заварити 1 ст. л. з верхом збору склянкою окропу, 15 хвилин потримати на водяній бані. Приймати по 1/3 склянки 3 рази на день за 30 хвилин до їжі

Універсальні засоби і трави для лікування гастриту будь-якого виду при будь-якої кислотності: масло обліпихи, календула, кропива, грицики, деревій, підмаренник - ці кошти прискорюють загоєння слизової шлунка. Алтей лікарський, насіння льону, подорожник, дягель, аїр болотний (порошок з його коренів приймають після їди по 1/4 ч. Л.) - ці народні засоби лікування гастриту при приготуванні відварів і настоїв дають велику кількість слизу, які обволікають слизову і захищають її, зменшують печію після їжі.

При високій кислотності корисний сік картоплі, приймати його треба по 100 г 2 рази на день за 30 хвилин до їди. Краще брати картопля для лікування гастриту з рожевою шкіркою.

При зниженій кислотності корисний сік алое, його просто рухом пальців видавлюють з листка і перемішують з медом в пропорції 1: 1. Приймають по 1 ч. Л. за 30 хвилин до їди. Листя треба брати з трирічного рослини і витримувати в темряві в холодильнику 2 тижні. (ЗСЖ 2004 г, №22, стор. 6-7)

Гастрит Лікування гастриту народними засобами за рецептами ЗСЖ.

Ці прості народні засоби лікування гастриту допомогли багатьом хворим вилікувати шлунок. Головне тут сила волі і наполегливість, якщо почали лікування, то треба довести курс до кінця, не пропускаючи жодного дня

Просте лікування ерозивного гастриту спиртом

Купити 250 г чистого медичного спирту. З'їсти 1 ст. л. вершкового масла і запити масло 2 ч. л. спирту, потім випити 2 сирих яйця. Робити так щодня вранці натщесерце. Коли закінчиться спирт, гастрит шлунка буде повністю вилікуваний. (ЗСЖ 2000 р, №15, стор. 20).

Інший народний засіб зі спиртом: вранці натщесерце випити 1 ч. Л. спирту, потім 1 ч. л. хорошого меду і 1 ч. л. вершкового масла. Снідати можна тільки через 1,5-2 години. Курс лікування - 1 тиждень. За допомогою цього рецепта за тиждень жінці вдалося вилікувати гастрит, який у неї був з численними ерозіями (ерозивний гастрит). (ЗСЖ 2007 р, №20, стор. 32).

Як лікувати гастрит за китайським методом

Цей народний рецепт лікування шлунка допоміг жінці відновитися після операції з видалення раку шлунка, його привезла її родичка з Китаю. Так само він допомагає вилікувати гастрит і виразку шлунка.

Треба взяти 7 компонентів по 1 склянці: сік буряка, сік моркви, какао-порошок, сало свиняче нутряне розтоплене, розтоплене вершкове масло, цукор, мед. Всі компоненти помістити в глиняний горщик, перемішати і поставити в піч (в духовку) в температуру 30 градусів на 7 днів, замазавши горлечко горщика тестом. Після цього пити по 1 ст. л. 1 раз на день вранці натщесерце з гарячим молоком. Через годину після прийому засобу можна поснідати. (ЗСЖ 2000 р, №19, стор. 20)

Народне лікування гастриту подорожником

Заварювати сухі або свіжі листя подорожника, настоювати ніч, укутавши. Пити 3 рази на день за 30 хвилин до їжі по 0,5-1 склянці. Настій подорожника п'ється дуже легко, побічних ефектів не має, вилікувати гастрит шлунка подорожником можна гарантовано. (ЗСЖ 2000 р, №19, стор. 21)

Лляне насіння в лікуванні гастриту народними засобами

Молодій жінці поставили діагноз «гастрит». Вилікувати гастрит допомогло лляне насіння. 1 ст. л. лляного насіння без верху заварити ввечері 1 склянкою окропу, через 5 хвилин перемішати і залишити до ранку. Вранці випити настій натщесерце за 30 хвилин до сніданку. Курс лікування гастриту 30 днів. Потім місяць перерва. Всього треба провести 3-4 таких курсу. За допомогою цього рецепта можна також вилікувати виразку шлунка, коліт, запори. (ЗСЖ 2000 р, №23, стор. 19)

Гострий гастрит допоможе вилікувати лляне насіння. 1 ст. л. насіння настоювати 1 годину в двох склянках окропу, процідити. Приймати по 1 склянці 2 рази на день, вранці натщесерце та ввечері перед сном. (ЗСЖ 2004 г, №4, стор. 23)

Гіркий полин треба зібрати до цвітіння, в період бутонізації, збирати тільки верхівки рослини. Заповнити полином банку доверху, злегка притискаючи, але не утрамбовуючи. Залити горілкою або 40% спиртом. Банку щільно закрити, загорнути в плівку і закопати в землю глибше на 10 днів. Потім процідити, розлити по пляшках, зберігати в холодильнику. Щоб вилікувати гастрит або виразку шлунка, приймати по 1 ст. л. настоянки за 30 хвилин до їжі, 3 рази в день, заїдаючи 1 ст. л. масла вершкового і 1 ст. л. меду. Курс 10 днів, через 20 днів знову повторити курс. Чоловік провів всього 2 курсу, щоб забути про болю в шлунку, а до цього часто лежав у лікарні, залучив виразки. (ЗСЖ 2001 р, №4, стор. 12-13)

Сироватка в лікуванні гастриту

Жінка в 26 років захворіла гастритом зі зниженою кислотністю, щоб його вилікувати, їй порадили пити молочну сироватку протягом трьох місяців. Вона щодня купувала 2 літри молока, кидала в молоко чорний хліб і квасила на підвіконні на сонячній стороні. Всю сироватку після відціджування сиру випивала протягом дня. Пила сироватку три місяці, не пропускаючи жодного дня. В результаті гастрит пройшов, і шлунок був в порядку до самої старості. (ЗСЖ 2001 р, №6, стор. 16)

Як лікувати гастрит сироваткою і вівсом

У жінки був гастрит з сильними болями, доводилося викликати навіть швидку Все це тяглося доти, поки родичка не надіслав народний рецепт лікування гастриту.

Треба взяти 5 літрів свіжого хорошого молока, поставити в тепле місце, щоб швидше скисло. Кисле молоко нагріти, не доводячи до кипіння, відкинути сир. У сироватці відварити промитий овес в співвідношенні 5: 1 (приблизно 900 г вівса). Овес варити в емальованій каструлі 3-4 години на дуже слабкому вогні. Після охолодження процідити, в сироватку додати 300 г меду і 125 г спирту. Зберігати в холодильнику. Приймати по 30 г (кімнатної температури) за 15-20 хвилин до їжі. Випити треба 3 таких порції, т. Е. Використовувати 15 літрів молока. (ЗСЖ 2002 р №24, стор. 18,)

Хронічний гастрит - народне лікування мухомором.

Жінці поставили діагноз «хронічний гастрит», пила таблетки, намагалася лікувати гастрит у стаціонарі, але біль все одно поверталася, шлунок хворів і вдень і вночі. Якось влітку в грибну пору до неї в гості в село приїхала знайома, заслужений лікар. Вона сказала, що мухомор лікує багато хвороб, в тому числі і шлунок. Завдяки Мухоморові вдалося вилікувати хворобу, і шлунок з того літа за 4 роки жодного разу не хворів.

Ось рецепт лікування гастриту: висушити молодий мухомор, сушений гриб настригти або наламати на маленькі часточки розміром приблизно з ніготь мізинця. Щоранку з осені до весни кожен день вранці натщесерце з'їдати по одній маленькій частинці мухомора. Знайомі та рідні спочатку з побоюванням ставилися до цього народного засобу, але незабаром і самі почали лікувати різні хвороби мухомором. (ЗСЖ 2001 р №13, стор. 6)

Народне лікування кедровим маслом

У жінки лікарі визнавали гастрит з підвищеною кислотністю, були підозри на виразку, сильно виявлялися такі симптоми гастриту: нудота, печія, спазми. Доводилося строго дотримуватися дієти, інакше виникали сильні болі в шлунку. Допомогло вилікувати гастрит і шлунок кедрова олія. Щоранку жінка приймала кедрова олія натщесерце по 1 ст. л. і по 1 ч. л. кожен раз за 30 хвилин до їди. Поступово всі симптоми гастриту пройшли. Для перевірки працездатності шлунка жінка стала порушувати дієту - гостра їжа вже ніяких неприємних симптомів не викликала. Крім того, став добре працювати кишечник і значно покращилося загальне самопочуття. (ЗСЖ 2001 р №14, стор. 21)

Картопля в лікування гастриту народними засобами

Застосування соку картоплі дає завжди стабільний позитивний результат в лікування гастриту і виразки шлунка, часто використовується в народні засоби лікування. Картопляний сік нормалізує кислотність шлункового соку - знижує високу і підвищує низьку. Щоб приготувати сік, треба добре промити одну велику картоплину, натерти на дрібній тертці і віджати сік. Має вийти приблизно 60 г соку. В цей сік додати 1 ч. Л. крохмалю і випити.

Сік картоплі рекомендується пити 2 рази в день по 60 г. Людям з підвищеною кислотністю - за 15-20 хвилин до їжі, хворим на гастрит зі зниженою кислотністю - за 30-45 хвилин до їжі. Курс лікування гастриту - 2 тижні на тлі молочно-рослинної дієти. Потім тиждень перерву і новий курс.

Сік картоплі п'ється легко, швидко знімає симптоми гастриту, покращує самопочуття хворого, м'яко послаблює. (ЗСЖ 2001 р №16, стор. 18-19, 2010 р, №8, стор. 8,).

Чоловікові вдалося вилікувати гастрит з нульовою кислотністю за допомогою соку картоплі. Два рази на день перед їжею він брав 100 г соку картоплі. Він провів всього 2 курсу лікування по 2 тижні кожний. Хвороба пройшла повністю, не нагадує про себе вже 44 роки. До лікування картоплею він намагався лікувати гастрит дієтою і різними ліками, але це не допомагало. (ЗСЖ 2005 р №18, с. 29).

Чоловік страждав гастритом з виснажливої ​​печією багато років. Позбутися від хвороби вдалося за допомогою соку картоплі: щоранку натщесерце він брав 1 стакан соку, потім 30 хвилин лежав, ще через 30 хвилин снідав. Лікувався він так 10 днів, потім зробив перерву на 10 днів і повторив 10-денне лікування. (ЗСЖ 2012, №3, с. 32).

Найефективніший народний засіб від гастриту - подорожник

Жінці вдалося вилікувати гастрит зі зниженою кислотністю за одне літо за допомогою листя подорожника. Кожен день вона розжовувала за 1 годину до їжі промиті листочки подорожника (по 3-5 штук), сік висмоктувала, а макуха виплевивала. На зиму теж насушила листя і додавала в заварку чаю. Минуло вже 30 років, а ніяких симптомів гастриту немає (ЗСЖ 2003 р №5, стор. 28,)

Чоловік вилікував гастрит з підвищеною кислотністю теж подорожником. Ліки допомагали ненадовго, а подорожником вилікувався назавжди. У травні збирав багато листя з черешками, віджимав сік, на 1 літр соку додавав 1 літр меду, зберігав цей засіб в холодильнику. Брав по 1 ст. л. 3 рази на день за 30 хвилин до їди. На курс лікування треба 2 літри кошти. Через рік курс лікування повторити (2005 р №8, стор. 29)

Лікування гастриту із зниженою кислотністю подорожником - ще кілька рецептів

1 ст. л. листя подорожника заварити 1 склянкою окропу, настояти. Приймати по 100 г 3 рази на день за 30 хвилин до їди. Це просте народний засіб допомагає вилікувати хронічний гастрит. (2003 р №17 с. 27).

Лікувати хворобу можна не тільки настоєм, а й свіжим соком подорожника. Треба врахувати, що сік подорожника стимулює вироблення кислоти, знімає запальний процес. Пити сік треба по 1 ст. л. три рази в день за 30 хвилин до їди. Курс лікування 2 місяці без перерви.

Більш сильна комбінація: 1 кг свіжого меду, 250 г соку подорожника. 150 г соку алое - перемішати, поставити в холодильник. Приймати по 1 ст. л. три рази в день за 30 хвилин до їди. (2003 р №23 с. 11).

Ще один народний засіб від атрофічного гастриту із зниженою кислотністю. Зібрати півкіло листя подорожника до його цвітіння на початку літа. Вимити, нарізати, перекласти в скляну банку шарами: шар подорожника, шар цукру і т. Д. Всього треба витратити 1 стакан цукру. Поставити в холодильник на 2 тижні. Отриманий сироп злити. Приймати по 2 ст. л. сиропу, розбавивши його в 50 мл води, за 20 хвилин до їди. Курс лікування гастриту - поки не закінчиться сироп. Через місяць курс лікування повторити, правда листя подорожника будуть вже не такими молодими, як в травні, тому дозу можна збільшити в 2 рази. (2004 р №10 с. 15).

Лікування трихополом і журавлинним морсом

Відчувши біль у шлунку, жінка звернулася в лікарню. Направили на гастроскопію. Діагноз: атрофічний гастрит. Призначили лікування і дієту, але болю не припинялися. Випадково хворий попалася на очі стаття про те, як жінка, доктор хімічних наук, лікувала атрофічний гастрит шлунка трихополом і журавлинним морсом. Використовуючи цей приклад зцілення, хвора провела три курси такого лікування, і сильні болі зникли.

Пізніше, коли жінка проходила гастроскопію в санаторії, у неї виявили великий рубець на 12-палої кишки. Значить, була і виразка, і вона зарубцювалася.

Метод лікування атрофічного гастриту такий: трихопол приймати по 1 таблетці 2 рази на день, вранці і ввечері під час їжі протягом 10 днів. Морс пити без норми все 10 днів, замість води. Морс готувати з розчавлених ягід, заливаючи їх гарячою водою, але не окропом, без цукру. Провівши 10-денний курс лікування, відпочити 2 тижні і повторити курс лікування шлунка. Потім через місяць провести ще один 10-денний курс. (ЗСЖ 2003 р №8, стор. 19)

Як лікувати ерозивний гастрит шлунка за допомогою алое

При виразкових ерозивних гастритах, що супроводжуються запорами з підвищеною кислотністю, допоможе сік алое, по 1 ч. Л. три рази на день до їди за 30 хвилин. Через 20 хвилин після прийняття соку випити таку суміш: 1 ч. Л. картопляного крохмалю розмішати ретельно в 50 мл холодної води і швидко випити, Заєв 1 ч. л. меду. Замість розчину крохмалю можна випити 50 мл свіже віджатого картопляного соку. (2003 р №11 с. 23. З рецептів Клари Дороніної.).

Бальзам проти гастриту і виразки

У чоловіка трапилася проривна виразка шлунка і сильне кровотеча. Допоміг противиразковий бальзам - вже через два дні після початку лікування шлункова кровотеча припинилося, чоловік швидко пішов на поправку.

Через деякий час цим бальзамом зміг вилікувати гастрит його знайомий, якого списали з транспортного судна з сильними болями в шлунку, він сильно схуд, нічого не їв. Обстеження показало ерозивний гастрит, виразку шлунка. Після кількох днів лікування безперервні болі припинилися.

Рецепт цього кошти від гастриту і виразки: альмагель - 100 г, винилин (бальзам Шостаковского) - 100 г, новокаїн 1% - 100 г, мед - 100 г, масло обліпихи - 100 г, сік алое - 100 г. Усі компоненти змішати і приймати по 1 ч. л. кожні 2 години, в день 5-6 разів, незалежно від їжі. Курс лікування - 2 тижні. (2003 р №13 с. 24).

Лікування гастриту в домашніх умовах гарячою водою

Прийом 1 склянки гарячої води вранці натщесерце дає чудові результати. Жінка протягом декількох місяців пила гарячу воду вранці, в результаті у неї пройшов гастрит, печія, вийшов пісок з нирок, перестав хворіти хребет. (2003 р №13 с. 24).

Хронічний гастрит - лікування салатами

У чоловіка був хронічний гастрит з підвищеною кислотністю, він не міг їсти багато продуктів, постійно турбувала виснажлива печія, болі в шлунку. Дії ліків вистачало лише на 2 години. Вилікувати гастрит допомогли зелені салати, які почала готувати його дружина з настанням весни: дрібно різала з'являється зелень: кульбаба, деревій, кропиву, подорожник, конюшина, медунку, листя ягідних кущів, поки вони ще молоді і не жорсткі, листя розтирала з сіллю і заправляла рослинним маслом. Коли в червні з'являлася зелень цибулі, часнику, бадилля моркви, ріпи і буряків, додавала її в салат теж. Головні компоненти салату - подорожник, кульбаба, кропива і спориш. Після дачного сезону все симптоми гастриту у чоловіка пройшли, з тих пір вже 10 років про хворобу він не згадує, але щоліта харчується зеленими салатами (2004 р №9 с. 26-27).

Гастрит зі зниженою кислотністю можна вилікувати капустяним соком. Пити його по 1/3 склянки за 30 хвилин до їжі 3 рази на день. Біль в шлунку проходить вже через кілька днів, але щоб досягти стійкого результату, приймати капустяний сік 1-2 місяці. Після тижневої перерви можна повторити курс. (2004 р №10 с. 15, 2005 року, №15 с. 6-7).

Чоловік зміг вилікувати гастрит і виразку 12-палої кишки капустяним соком. Після лікарні він ледве-ледве дістався додому. Став пити підігрітий сік капусти по 0,5 склянки 2-3 рази на день за 30 хвилин до їди. Курс 2-3 тижні. Через місяць поїхав на прийом до лікаря - гастриту не виявлено, виразка зарубцювалася (ЗСЖ 2011, №24, с. 33).

Мед при гастриті

Медом краще лікувати гастрит зі зниженою кислотністю. Ось гарне народний засіб: взяти в рівних пропорціях мед, сік алое, свіже вершкове масло. Розтерти в однорідну масу приймати по 2 ч. Л. за 15 хвилин до їди. Курс лікування - 3 літри такої суміші, тоді буде 100% ефект від лікування.

Ще один рецепт лікування шлунка медом при зниженій кислотності. Віджати сік з двох лимонів, додати 2 ст. л. соку алое, 200 г меду, 2 ст. л. коньяку. Пити по 1 ч. Л. перед їжею. (2004 р №10 с. 15).

Якщо прийняти мед за 2 години до прийому їжі, то він знизить кислотність шлункового соку. Якщо кислотність і так знижена, то лікування гастриту медом проводиться в такому порядку: 1 ст. л. меду розчинити в 1 склянці теплої води і прийняти безпосередньо перед їжею, 3 рази в день. (2005 р №15 с. 6-7).

Ось ще один рецепт лікування медом і соком алое, який допоміг вилікувати гастрит. 200 г листя алое дрібно нарізати, додати 500 г липового меду, 500 мл горілки, перемішати, настоювати 2 тижні в темному місці. Приймати по 1 ст. л. 3 рази на день за 15 хвилин до їжі, поки ліки не закінчиться. Жінка провела два таких курсу лікування, гастрит повністю пройшов (2010 р, №21 с. 30-31). Ще одній жінці вдалося вилікувати гастрит в молодості подібним народним засобом, тільки замість горілки вона брала кагор в такій пропорції: 1,5 кг листя алое прокрутити в м'ясорубці, додати 2,5 кг меду і 2,5 кг кагору. Найефективніший термін лікування 1,5-2 місяці, хоча симптоми гастриту зникають вже через тиждень. Це народний засіб покращує роботу всіх внутрішніх органів. (ЗСЖ 2012, №7, с. 9).

А ось метод лікування гастриту медом при підвищеній кислотності: змішати в рівних частинах мед і вершкове масло. Пити по 1 ст. л. 3 рази на день за 30 хвилин до їди. Курс 1,5-2 місяці.

У склянку молока помістити 0,2 г муміє і 1 ч. Л. меду. Приймати вранці і перед сном 3-4 тижні (ЗСЖ 2012, №3 с. 30).

Лікування гастриту шлунка яйцем і молоком

У 19 років юнак захворів на гастрит, як-то родич зайшов в гості і запитав, чому у нього такий кислий вигляд. Хворий розповів про свою хворобу. Тоді родич розповів, що в юності у нього теж був гастрит шлунка і лікував він його яйцем і парним молоком. Лікувати гастрит треба не менше місяця: вранці розбити свіже куряче яйце в чашку, перемішати, трохи посолити, і випити. Потім не поспішаючи випити півлітра теплого парного молока. Те ж саме зробити перед вечерею. Молода людина жив у селі, кури і корова у нього були, тому йому не склала праці лікувати хворобу за цим рецептом. Місяць він їв яйця і пив молоко, після чого поправився, зараз йому вже 73 роки і шлунок завжди був в порядку. (2004 р №12 с. 26).

Просте лікування морквою

Жінці вдалося вилікувати гастрит простим і корисним народним засобом: кожен день вона їла моркву, натерту на дрібній тертці і заправлену цукром і сметаною. Їла, скільки хотілося, в результаті гастрит пройшов і вже 15 років про себе не нагадує. (2004 р №12 с. 26).

Лікування гастриту фракцією АСД-2

15-30 крапель фракції АСД-2 розвести в 50-100 мл холодної кип'яченої води або міцного чаю. Випити 1 раз в день - вранці натщесерце за 20-40 хвилин до сніданку. При виразці шлунка приймати таку ж дозу ще і другий раз, так само за 20 - 40 хвилин до обіду. (2007 г., №9 с. 7).

У жінки кілька років після лікування антибіотиками був ерозивний гастрит з підвищеною кислотністю, який вона не могла вилікувати ніякими ліками і народними засобами, не допомагала і дієта. Тоді вона вирішила використовувати для лікування фракцію АСД. Пила по 15 крапель вранці натщесерце, але розводила її не в воді, а в настої сухоцвіту, іноді додавала картопляний сік. Всього рідини для розведення фракції виходило 100 м Сушеница допомагає при загоюються, виразках. Коли приступила до лікування фракцією АСД, через 8 днів вже забула про болі. (ЗСЖ 2010, №16 с. 9).

Лікування гастриту із зниженою кислотністю яблуками

Перевірений засіб від гастриту із зниженою кислотністю - зелені яблука. 2 яблука треба очистити від шкірки і насіння і натерти на тертці. Отриману кашку зараз же з'їсти вранці натщесерце. Після цього 5 годин не є. Перший місяць яблука приймають щодня. У другій місяць - 3 рази на тиждень. Третій місяць - 1-2 рази в тиждень. (2008 г., №19 с. 23).

У жінки були такі хвороби: хронічний гастрит зі зниженою кислотністю, дискінезія жовчовивідних шляхів, гемангіома печінки. Коли почався Великий піст, вона вирішила застосувати народний засіб - лікування яблуками (див. Вище). Три місяці вона їла натерті зелені яблука вранці натщесерце, дотримувалася дієти і пост, основний упор робила на вівсяну кашу. Через три місяці все три хвороби зникли, навіть родимки на тілі все відвалилися. (2010 р, №7, с. 7).

Атрофічний гастрит шлунка - симптоми - причини - лікування атрофічного гастриту.

З бесіди з лікарем-гастроентерологом вищої категорії, канд мед. наук, старшим науковим співробітником ЦНДІ гастроентерології Д. С. Бородіним.

Вважається, що атрофічний гастрит - невиліковна хвороба, і якщо він почався, то буде лише прогресувати. Але у сучасної медицини є засоби уповільнити розвиток хвороби, уникнути її наслідків.

Причини атрофічного гастриту

Клітини слизової шлунка повинні постійно оновлюватися, т. К. Вони безперервно пошкоджуються, стикаючись кислотою і ферментом пепсином. Але іноді цей механізм дає збої, процес оновлення сповільнюється, зменшується кількість працездатних залоз шлунка - виникає атрофічний гастрит. Причина атрофічного гастриту - хронічне запалення слизової оболонки шлунка. Початком атрофічного гастриту часто є гастрит бактеріальний - викликаний бактерією хелікобактер пілорі. Цей мікроб руйнує слизову оболонку двома шляхами: пошкоджує її безпосередньо, а також запускає механізм надлишкової вироблення соляної кислоти. Поступово механізм відновлення клітин починає давати збої, наступає атрофія клітин шлунка - процеси загибелі випереджають процеси відновлення. Якщо під час і правильно вилікувати бактеріальний гастрит, не буде і атрофічного. Інша причина хвороби - порушення в імунній системі, коли імунітет сприймає слизову шлунка як щось чужорідне і починає знищувати її клітини. Атрофічний гастрит з цієї причини розвивається частіше в молодому віці, по бактеріальної причини - після 40-50 років.

При атрофічному гастриті гинуть клітини, що виробляють соляну кислоту і фермент пепсин, який переварює їжу. До того ж пепсин працює тільки в кислому середовищі, крім того, кислота знезаражує їжу.

Симптоми атрофічного гастриту: відчуття тяжкості в животі після їжі, неприємний запах з рота, часті харчові отруєння. Для більш точної діагностики треба провести ендоскопічне дослідження, взявши шматочок слизової шлунка. Крім того симптомами можуть бути заїди в куточках рота, здуття і бурчання в животі, запори і проноси, лущення шкіри, в, жовто-сірий наліт на мові, випадання волосся

Профілактика атрофічного гастриту - вилікувати до кінця хелікобактерну інфекцію. Для цього потрібен 1-2 тижневий курс лікування 3-4 ліками, два з яких антибіотики. Необхідно дотримуватися дієти, відмовитися від консервованих, маринованих і копчених продуктів, остерігатися несвіжої їжі, харчуватися невеликими порціями 4-5 разів на день.

Атрофічний гастрит лікування. Щоб вилікувати, вірніше, призупинити цю хворобу, треба спочатку впоратися з бактеріальною інфекцією. Потім призначають заместительное лікування - соляну кислоту і пепсин, або кошти, стимулюючу їх вироблення.

Часто атрофічний гастрит може безсимптомно переродитися в рак, тому треба постійно спостерігатися у лікаря.

Народна медицина вважає, що хвороба ця піддається лікуванню, кислотність шлунка можна відновити за допомогою трав. Найефективніший засіб проти атрофічного гастриту - листя подорожника.

Лікар - фітотерапевт, кандидат медичних наук Олександр Герасименко пропонує таку схему лікування. Збір: корінь аїру болотного, звіробій, квітки календули, м'ята перцева, кульбаба і шавлія, ромашка, листя подорожника, деревій звичайний, вахта трилистий - взяти порівну. Все подрібнити, змішати і настояти 4 повні ст. л. в 1 л окропу. Процідити. Приймати в теплому вигляді по півсклянки 3 рази на день. Зберігати в холодильнику, причому не більше 2 днів! Курс не менше 3 місяців.

(ЗСЖ 2008 р №15 с. 6-7).

Лікування хронічного гастриту в домашніх умовах золотим вусом

Цей рецепт порадили жінці, довгий час хворіє на хронічний гастрит, знайомі - щоранку натщесерце і щовечора з'їдати по 1 листочку золотого вуса. Цей рецепт їй допоміг, ніяких інших засобів вона не застосовувала, тільки їла золотий вус. Всі симптоми гастриту прошу і не турбують її вже багато років (2009 р №19 с. 32).

Гострий гастрит - лікування сосновими нирками

1 ч. Л. соснових бруньок залити склянкою окропу, процідити. Пити по 2 ст. л. 5-6 раз в день. Вилікувати гострий гастрит допоможе і обліпиха - 3 ст. л. ягід залити 500 мл гарячої води, кип'ятити 10 хвилин, додати за смаком мед і пити в теплому вигляді замість чаю. (2010 р, №10 с. 16).

Ерозивнийгастрит - лікування народними засобами

Ерозивнийгастрит характеризується наявністю ерозій у слизовій оболонці шлунка, більш сильними болями. Якщо поставлений діагноз «ерозивнийгастрит» категорично не можна голодувати, харчуватися треба 5-6 разів на день щадить їжею. Хворим ерозивно формою призначають обволікаючі засоби, такі як фосфалюгель або де-нол. Хороші результати дає лікування ерозивного гастриту травами. Ось рецепт ефективного збору, який нормалізує функції шлунка: 3 частини синюхи, по 1 частини сухоцвіту, медунки, подорожника, хмелю. 2 ст. л. суміші залити 500 мл крутого окропу, Укутать, настоювати 2 години, злити, процідити, віджати. Приймати про півсклянки тричі на день за 30 хвилин до їжі, і ще півсклянки безпосередньо перед сном. Курс лікування - 1-2 місяці в залежності від тяжкості захворювання.

Ерозивнийгастрит може спровокувати і інші захворювання шлунка, тому треба постійно спостерігатися у лікаря, раз на рік робити гастроскопію, включаючи тест на наявність бактерії і ступінь його активності. (ЗСЖ 2009 р №11 с. 14-15).

Атрофічний гастрит - лікування народними засобами

Атрофія - це витончення слизової оболонки шлунка. А т. К. В слизовій міститься залозистий апарат, то атрофічний гастрит супроводжується зниженою кислотністю. Один з найважливіших елементів лікування - дієта, інший елемент - прийом обволакивающих засобів, наприклад препарат де-нол - він має протизапальну і антибактеріальну дію, обволікає шлунок і кишечник, захищаючи від атрофії. Приймати це засіб треба по 1 таблетці за 30 хвилин до їди.

При зниженій кислотності часто призначають вентер, а так само препарати, що містять травні ферменти.

У період загострень допоможуть і народні засоби - настої і відвари. Хороший засіб від атрофічного гастриту - відвар вівса: 1 стакан промитого вівса залити 1 літром окропу. Кип'ятити на тихому вогні, поки не википить 1/4 рідини. Процідити, пити по півсклянки 3 рази на день до їди. Дуже хороший засіб - подорожник, його можна приймати у вигляді таблеток плантаглюцид, а так само у вигляді відвару його листя. (ЗСЖ 2010, №7, с. 32-33).

Ерозивнийгастрит - лікування яйцями

Вранці натщесерце випити білок від двох курячих яєць, яйця повинні бути свіжі від домашніх здорових курей. Є й пити тільки через 2 години. За цей час активна речовина курячого білка обволікає і зарубцьовує пошкоджене місце. Цей засіб допомагає вилікувати гастрит і виразку шлунка. Увечері перед вечерею теж бажано випити 2 білки. Через тиждень ви будете здорові. (2010 р, №9 с. 33).

Рецепт від гастриту і виразки шлунка

На курс лікування треба взяти 600 г лляного насіння, змолоти в порошок, залити 500 мл води, додати 2 збитих яйця. Поставити на вогонь, довести до кипіння і кип'ятити 20 хвилин. Додати 500 г вершкового масла, 500 г меду. Помішуючи, кип'ятити 7 хвилин. Остудити, скласти в банки, зберігати в холодильнику. Приймати тричі на день до їди по 1 ст. ложці. Це гарантія на п'ять років, потім курс лікування треба повторити (2010 р, №21 с. 33).

Як лікувати гастрит зі зниженою кислотністю коньяком

Взяти 25 г прополісу, 1 літр коньяку, 1 кг меду, 1 кг лимонів, пропущених через м'ясорубку. Все змішати в трилітровій банці, закрити кришкою, настоювати 1 місяць, перемішуючи через 1-2 дня. Процідити, приймати по 1 ст. л. 3 рази на день за 30 хвилин до їди. Курс лікування гастриту - поки не закінчиться суміш. Через деякий час курс можна повторити. (2011 р, №7 с. 31).

Поліпозно антацидний бородавчастий гастрит - засіб лікування

У чоловіка в шлунку виявили поліп, запропонували операцію, але він від неї відмовився, став лікувати поліп відваром чистотілу. Пив відвар (0,5 ч. Л. Трави на 1 склянку окропу) 3 рази в день по 1/3 склянки протягом місяця. Після цього обстеження показало, що поліп зменшився на 1 мм, але з'явився ерозивнийгастрит.

Хворому натрапив на статтю, як жінка змогла вилікувати поліпозний антацидний бородавчастий гастрит за допомогою настоянки, в яку входить шкаралупа кедрових горіхів, прополіс, корінь перстачу, трава чистотілу, сік алое, мед. Приготував цю настойку, брав по 1 ст. л. за 30 хвилин до їжі нічим не запиваючи і не заїдаючи. Випив півлітра і пішов на обстеження - ні гастриту, ні поліпа не виявили.

Через рік знову виявили поліп, чоловік випив ще одну порцію цілющої настоянки, і все стало чисто.

Ось рецепт настоянки: помістити в літрову банку 30 г шкаралупи кедрових горіхів, 30 г прополісу, 30 г кореня перстачу (калган), додати 150 г 70% спирту. Наполягати 3 тижні, щодня струшуючи. В іншу літрову банку помістити 30 г чистотілу і 150 г горілки, настоювати 1 тиждень. Листя алое зірвати, загорнути в темну папір і покласти в холодильник на тиждень, потім з них віджати сік, до 150 г соку алое додати 150 г меду. Настоянки з першої і другої банки процідити і перемішати з сумішшю меду і алое. Всю цю суміш наполягати ще тиждень. Виходить 600 г суміші. Це народний засіб від гастриту треба приймати по 1 ст. л. вранці натщесерце, заїдаючи вершковим маслом. Курс лікування - поки не закінчиться суміш. Треба пити цей засіб 4 рази на рік з перервою 2 місяці. (2011 р, №4 с. 34).

Строганина проти гастриту

У чоловіка сталося загострення хронічного гастриту. І тривало загострення протягом трьох років, ніякі ліки і процедури не допомагали, болі були постійні. Випадковий знайомий, дізнавшись про його хвороби, заявив, що зуміє вилікувати гастрит, т. К. Будучи на будівництві БАМу старожили зуміли його самого позбавити від найжорстокішого

гастриту. Для лікування треба купити 500 г хорошого яловичого м'яса, нарізати його брусками перетином 5 на 5 см, заморозити в морозилці. Щоранку натщесерце, за 10-15 хвилин до сніданку відрізати строганину товщиною 2-3 мм, щоб вона світилась, покласти на мову і висмоктувати її, поки не залишаться тільки несмачні волокна, які потрібно пережувати і проковтнути. Курс лікування - поки не скінчиться м'ясо (500 г). Хворий поставився до цієї поради з великим сумнівом, дружина його була категорично проти. Але що не зробиш від болю, вирішив спробувати. Виявилося, що це зовсім не противно, тим більше, що через тиждень пройшла постійний біль. Через два тижні зникли всі симптоми гастриту, але чоловік довів курс лікування до кінця. Минуло вже 30 років, шлунок в повному порядку (2011 р, №19 с. 10).

Хронічний гастрит зі зниженою кислотністю - лікування вівсом

Овес вимити, просушити, подрібнити на кавомолці. 2 ст. л. подрібненого вівса залити звечора в термосі 0,5 л окропу, вранці процідити. Пити по 0,5 склянки за 30 хвилин до їди. Курс лікування хронічного гастриту цим народним засобом - 20 днів, потім 10 днів перерва і новий курс. (2012 р, №15 с. 33).

Лікування гастриту народними засобами - найефективніші методи і відгуки

Лікування гастриту народними засобами

Існує безліч народних засобів, здатних не тільки зняти больові відчуття при гастриті, а й повністю вилікувати дане захворювання. При цьому ви зможете заощадити, так як вам не доведеться купувати гору медикаментів. А ще плюсом багатьох народних засобів є відсутність небажаних побічних дій на організм. У цій статті ми розповімо, які саме народні засоби допомагаю при різних видах гастриту, і про те, як їх готувати.

Як лікувати гастрит народними засобами в домашніх умовах

Важливо пам'ятати, що займатися самолікуванням небезпечно. В першу чергу вам потрібно сходити до лікаря, який поставить точний діагноз. Засоби, приготовані за народними рецептами, дуже ефективні, але при цьому варто пам'ятати, що позитивного результату можна досягти тільки в разі правильного і регулярного їх прийому.

Найбільш поширені рецепти народних засобів, які можна вживати при будь-якому вигляді гастриту:

 • Забрус або прополіс. Можна час від часу жувати прополіс або забрус, але при цьому його не можна ковтати, інакше сильна печія вам забезпечена. Ефектом від цього стане нормалізація мікрофлори шлунка та зміцнення його стінок, а також зв'язування більшої кількості труднопереваріваемих компонентів їжі.
 • Кропова вода. Приготувати її дуже просто. Всипте в невелику ємність від 20 до 30 грам подрібненого свіжого кропу, і влийте туди ж 150 грам тільки що скипіла води. 100 грам остиглого настою слід прийняти у вечірній час разом з їжею. Всю ніч гастрит вас не потурбує.

Лікування гастриту народними засобами

Лікування рефлюкс гастриту народними засобами досить довгий, але цілком ефективне.

 • Настій квіток ромашки. Одну маленьку ложку трави заварюють 200 грамами тільки що скипіла води. П'ють настій по півсклянки за 30 хвилин до трапези.
 • Слиз насіння льону. Приготувати її досить просто. У насіння льону вливають окріп і все гарненько збивають. Треба з'їдати по 100 гр. свежеприготовленной і процеженной слизу тричі на добу.

Лікування ерозивного гастриту народними засобами - найефективніші рецепти

Тому важливо лікувати її, і для цього добре підходять народні засоби. Отже, розберемося, як вилікувати ерозивнийгастрит народними засобами.

 • Картопляний сік. Для приготування картопляного соку вам треба використовувати свіжі і здорові бульби. Їх слід очистити, помити і подрібнити на дрібні тертці. Потім за допомогою марлі відіжміть з отриманої маси сік. Для одного прийому вам знадобиться півсклянки свіжовіджатого соку. Його необхідно випивати щодня в ранковий час за 60 хвилин до їди. Курс триває до тих пір, поки повністю не зникнуть симптоми гастриту.
 • Листя берези. Для приготування відвару вам знадобиться жменю свіжих весняних березового листя. Їх промивають, просушують, а потім заливають 500 грамами чистої води. Дайте рідини на повільному вогні покипіти пару хвилин. Охолоджений відвар остуджують, проціджують і п'ють по півсклянки через 1 годину після прийому їжі.
 • Сік капусти. Його потрібно пити за наведеною нижче схемою:
  1. Перший тиждень - стакан соку розбавляють склянкою води і п'ють по 100 гр. перед їжею.
  2. Другий тиждень - на 2 ст. соку береться 1 ст. води. Випивають по 200 гр. перед кожним прийомом їжі.
  3. Третій тиждень - сік з водою змішують в рівних частинах. Випивати отриманий розчин слід перед трапезою і через годину після неї.
  4. Четвертий тиждень - випивати по 800 гр. капустяного соку протягом дня.

Лікування гастриту народними засобами

Досить результативним може стати лікування хронічного гастриту народними засобами, найбільш дієвими рецептами при цьому є:

 • Сік алое. Свіжовичавлений сік алое змішується з яєчним білком в пропорції 1: 1. По 1 великий ложці отриманої суміші необхідно приймати тричі на добу. Вона чудово прибирає запалення.
 • Сік капусти. Щодня в ранкові години треба приймати 2/3 склянки свіжовіджатого капустяного соку (з білокачанної капусти). При цьому приймати засіб необхідно натщесерце.

Поверхневий гастрит - як вилікувати народними засобами

 • Сік кореня лопуха. Можна приймати як сік кореня лопуха, так і настій, приготований з нього. Для того щоб лікування було ефективним, в половині склянки настою або соку треба розчиняти одну маленьку ложку меду.
 • Сік зі свіжих овочів. У ранковий час на голодний шлунок треба приймати чверть склянки свіжого соку вичавленого з білокачанної капусти. А ще можна щодня пити по ½ склянки свіжовіджатого соку картоплі.

Лікування гастриту з підвищеною кислотністю народними засобами

Даний вид гастриту має ряд симптомів, а саме: печія, відрижка, нудота, больові відчуття в області шлунка і ін. З ними прекрасно справляються такі народні засоби.

 • Лляні насіння. Насіння льону перемішують з ромашкою в пропорції 1: 1 і висипають в не дуже велику ємність. Туди ж вливають і 200 грам тільки що скипіла води. Через півгодини рідину проціджують. П'ють настойку за півгодини до трапези по 70 гр.
 • Подорожник.10 грамів сухої трави всипається в ємність, куди додається стакан води. Поставте ємність на плиту і дочекайтеся, поки рідина закипить. Приберіть з вогню і накрийте кришкою. Через 60 хв. настій буде готовий. Його проціджують і п'ють по чверті склянки 3 рази на добу перед їдою.
 • Сік моркви. Приймати свіжовіджатий сік, виготовлений із свіжої зрілої морквини, треба 2 рази на добу в ранковий і вечірній час по 50 грамів перед їжею. Його слід пити курсовим прийомом. Так, п'ють засіб півтора тижні (10 днів), а потім роблять такий же довгі перерву, і знову приймають морквяний сік 10 діб.

Лікування гастриту народними засобами

Атрофічний гастрит - лікування народними засобами

При атрофічному гастриті порушується робота шлунку. Він погано перетравлює їжу через нестачу травного соку, а поживні речовини практично не всмоктуються. Від цієї недуги також є кілька високоефективних рецептів народних засобів.

 • Трав'яний відвар. Для приготування відвару вам знадобиться суха трава ромашки, м'яти, кореня лепехи і деревію. Ці трави беруться кожна по 30 грам і всипаються в ємність. Потім в неї вливається 500 грам тільки що скипіла води. Після цього суміш треба на третину години поставити на водяну баню. Пити прохолодний попередньо проціджений відвар по 100 грам 3 рази на добу після прийому їжі.
 • Сік алое. Сік алое є високоефективним засобом, яке при регулярному застосуванні здатне повністю відновити слизову шлунка. Його слід пити за 25-30 хвилин до трапези в кількості однієї маленької ложки.
 • Настій з трав. Для його приготування вам знадобиться звіробій, квітки календули, подорожник і полин. Змішати ці трави треба в рівних частках. Повну велику ложку отриманої суміші всипають в ємність і вливають в неї 500 грам тільки що скипіла води. Накрийте ємність кришкою і укутайте її. Через 60 хвилин настій буде готовий. Його треба приймати, попередньо остудивши і процідивши, по 70 гр. за півгодини до сніданку, обіду і вечері. Таке настій захистить слизову шлунка і зніме запалення.

Про медикаментозному лікуванні виразки шлунка і дванадцятипалої кишки ви можете ознайомитися тут.

Гастрит зі зниженою кислотністю - лікування народними засобами

Цей вид гастриту відрізняється тим, що в шлунку виробляється недостатня кількість соляної кислоти, яка необхідна для перетравлення їжі. Існує кілька досить ефективних народних засобів, які рекомендовано приймати при даному захворюванні.

 • Подорожник великий. З подорожника можна зробити настій або в лікуванні використовується його сік. Для приготування настою треба одну велику ложку подрібнених листочків всипати в ємність і влити туди ж 200 грам тільки що скипіла води. Настій буде готовий через 10 хвилин. Приймати його треба 3 рази на добу перед сніданком, обідом і вечерею по 70 грам. Настій має бути при цьому теплим, а пити його потрібно маленькими ковтками. Для приготування соку необхідно взяти свіжі листочки подорожника, при цьому зривати їх треба з частиною черешка. Їх добре промивають і чекають, поки стече вода. Потім листя ошпарюють тільки що скипіла водою. Далі їх подрібнюють на м'ясорубці і потім з отриманої маси вичавлюють сік за допомогою досить щільного матеріалу. Кип'ятіть сік від однієї до трьох хвилин. Пити його треба 4 рази на добу за третину години до прийому їжі по повній великій ложці. У тому випадку, якщо сік дуже густий, то його слід змішати з водою в рівних кількостях.
 • Трав'яний настій. Для приготування настою вам треба взяти листя подорожника і кропиви дводомної, квітки безсмертника піщаного, траву звіробою звичайного в пропорції 2: 2: 1: 3. 3 великі ложки отриманої суміші всипають в термос і вливають в нього також 600 гр. тільки що скипіла води. Дайте суміші настоятися приблизно 3 години. П'ють готовий проціджений настій по 200 грам за один прийом 3 рази на добу за третину години до їжі. Курс - 8 діб. Після цього потрібно зробити перерву на такий же час і потім знову курс. Лікування триває близько 2 років.

Народні засоби, що допомагають при нападі гастриту

Використовується кілька народних засобів при нападі гастриту. Вони допомагають швидко позбутися від сильного болю.

 • Трав'яний настій. Добре допомагає настій однієї з наступних трав: ромашки, календули, звіробою, анісу або м'яти. Також можна зробити настій, змішавши всі ці трави в рівній пропорції.
 • Насіння льону. Також ефективно усуває больові відчуття насіння льону. З нього необхідно зробити відвар.

Тетяна, 32 роки, м Санкт-Петербург:

У мене гастрит вже кілька років. За цей час я випила, напевно, купу ліків, але мені вдавалося лише зняти болі і неприємні відчуття на деякий час, а потім знову все поверталося. Вирішила разом з прийомом таблеток почати пити настій подорожника. Через кілька місяців я помітила, що моє самопочуття значно поліпшилося. Тепер болів у мене немає зовсім, як і нудоти. Буду пити цей настій поки зовсім не одужаю.

Довго мучився від такої неприємної хвороби, як гастрит. Він був у мене з підвищеною кислотністю, тому я часто відчував болю разом з печією і нудотою. Лікування у лікаря зводилося тільки до призначення нових засобів, які слабо допомагали. Одна бабуся порадила кілька разів на день з'їдати потроху лляних насіння, при цьому гарненько їх пережовуючи. Через кілька днів після початку такого лікування я зазначив, що печія стала рідкісною, та й сильних болів не стало. Сподіваюся, що тривале лікування насінням допоможе розпрощатися з цією недугою назавжди.

Народні засоби проти гастриту: різної кислотності і фази

Ряд захворювань органів травлення у своїй фазі загострення визначається приблизно однаковими симптомами прояви. До таких хвороб шлунка можна віднести всі види гастриту: ерозійних, поверхневий, геморагічний, змішаний, а також виразка шлунка і 12-ти палої кишки.

Єдиний засіб від Гастриту і виразки шлунка, рекомендоване лікарями. Читати далі >>>

Прояв цих патологічних відхилень відбувається наступним чином:

 • різким болем в області верхньої частини живота;
 • нудотою, іноді блювотою;
 • відсутністю апетиту;
 • запамороченням;
 • слабкістю;
 • сіро-білим нальотом на язиці.

Гастрит - таке запалення поверхні слизової оболонки, при якому змінюється структура його верхнього шару і порушується нормальна робота шлунку. Ця хвороба не обходить стороною кожного третього дорослого жителя нашої планети і як мінімум, половину його життя нагадує про себе болем і поганим травленням. Кожен страждає серед дорослих на цю хворобу визначає для себе багато рецептів того, як лікувати гастрит у домашніх умовах і якими засобами можна негайно зняти гостре прояв цієї недуги.

Методи лікування шлунка визначаються:

 • по фазі гастриту - гострого або хронічного;
 • по стану хворого;
 • за поширеністю запалення.

Лікування гастриту народними засобами

Приступ болю, що супроводжується, як правило, болем у верхній частині кишечника, слабкістю, нудотою, а часом і підвищенням температури, говорить про гострому гастриті, який можливо вилікувати медикаментозними препаратами і особливою дієтою в комплексі із засобами народної медицини.

З боку хворого в момент нападу хвороби, ще до того, як лікар поставить діагноз і випише ліки, необхідно визначитися в раціоні харчування, щоб не погіршити стан органів травлення, пити протягом дня відвар ромашки, несолодкі киселі і дотримуватися постільного режиму.

Призначене лікарем лікування хронічного гастриту медикаментами і делікатної дієтою необхідно доповнити народними засобами. До них відносяться відвари лікувальних трав, деякі продукти харчування, приготовані за особливими рецептами, бджолопродуктів.

Лікування гастриту в домашніх умовах в момент ускладнення травами дає найкращий результат. Зникає нудота, слабкість, важкість у животі, стихає біль. Ромашка, шипшина, евкаліпт, деревій, аїр, календула, аніс - ці трави можна заварювати окремо, або можна складати з них збір.

Після зняття нападу загостреного гастриту необхідно дотримуватися дієти для його хронічної форми і рекомендації лікаря по харчуванню, прийому ліків і способу життя, щоб швидше вилікувати хворобу.

Причин для виникнення гострої фази хвороби шлунка кілька, і в залежності від симптомів лікар призначає ті чи інші ліки, на додаток до яких лікування народними засобами дає відчутну допомогу на всьому шляху одужання.

Найефективніші народні рецепти перевірені часом, і спрямовані вони в основному на першу допомогу при виникненні хвороби, а також на зняття симптомів хронічного гастриту, що знижують рівень життя хворої людини.

У лікуванні трав'яними зборами використовуються їх властивості знімати запалення, сприяти відновленню клітин тканин органів, обволікати слизову шлунка, знижуючи тим самим вплив на неї шлункового соку.

Підвищена кислотність при гастриті - способи лікування

Лікування гастриту народними засобами

Лікування гастриту з підвищеною кислотністю народними засобами досить просте, головне мати під рукою необхідні продукти. Наприклад, картопля можна помити, просушити і віджати в соковижималці. Готувати сік потрібно так, щоб випивати його за 30-40 хвилин до їжі.

Лужна реакція соку знижує вплив кислоти на слизову органів травлення, усуваючи тим самим больові відчуття і нудоту. Крім того, картопляний крохмаль обволікає стінки кишечника, що не дає утворюється кислоти впливати негативно на неї. Рекомендується при геморагічному гастриті:

 • яєчний білок також володіє обволікаючу дію, одне збите яйце змішати з половиною склянки молока і випити вранці натщесерце;
 • лікування соком алое зарекомендувало себе як один з найефективніших, готують його з листя алое, віджавши через сито або соковижималку, попередньо листя потрібно помити і зрізати з них товстий шар шкірки, приймати по 2 ст. л. за півгодини до їжі;
 • масло обліпихи давно використовується при лікуванні різних хвороб, воно добре знімає запалення, набряклість, нудоту і допомагає регенерувати тканини;
 • можна зменшити біль і печіння, а також відновити слизову оболонку за допомогою обліпихової олії, яке приймати один раз вранці натщесерце в кількості 1 ст. л., якщо додавати його в приготовлену їжу, то це принесе безсумнівну користь не тільки шлунку, а й всьому організму;
 • настій із сухого листя лопуха, приготований в пропорції 1 ст. л. трави на 1 склянку окропу потрібно приймати після їжі по 2 ст. л.
 • корінь цикорію нормалізує знижену кислотність шлунка, необхідно приготувати відвар і приймати по півсклянки двічі на день перед їдою;
 • сік з капусти дуже ефективний при зниженій секреції, готується з листя в соковижималці, рекомендується пити теплим по півсклянки двічі на день за годину до їжі;
 • рецепт лікування яблуками гастриту при зниженій кислотності сподобається багатьом, потрібно натерти на тертці 1-2 яблука, бажаного зеленого сорту, їсти вранці натщесерце, після такого сніданку потрібно робити перерву до наступного прийому їжі. Лікування повинно тривати не менше місяця кожен день, після першого місяця необхідно повторювати його через день;
 • свіжовіджатий сік з яблук і моркви в пропорції 1: 1 - ефективний засіб при зниженій кислотності, пити вранці натщесерце;
 • відвар коріння оману, приготований в пропорції 2 ст. л. на склянку води рекомендується приймати по одній столовій ложці кілька разів на день протягом десяти днів.

Лікування гастриту народними засобами

Напевно найприємніший процес лікування - насолоджуватися приємним смаком ароматного чаю. Монастирський чай за рецептами Свято-Єлисаветинського монастиря стане чудовим помічником в боротьбі з гастритом і виразковими проявами.

Цей чай допоможе нормалізувати мікрофлору кишечника, очистить організм від шлаків, наситить клітини необхідними мінералами і вітамінами, зніме запалення шлунка. Але приймати його потрібно слідуючи суворим розпорядком, інакше профілактика буде марна.

Цей чай увібрав в себе самі корисні трави: календула, насіння льону, шипшина, звіробій, сухоцвіт болотна, перцева м'ята, полин, польовий хвощ і квіти деревію. Всі інгредієнти мають протизапальні, знеболюючі, захисними і багатьма іншими властивостями.

Цей чай підійде всім, у кого є симптоми таких захворювань, як:

Лікування гастриту народними засобами

Найприємніше, що всі ці трави не потрібно купувати або збирати самостійно. За нас це вже зробили парафіяни Свято-Єлисаветинського монастиря і помістили в зручну упаковку. На жаль, в аптеках міста такого чаю не продають. Він отримується під замовлення. Замовити цей чай, а також ознайомитися докладніше з описом можете, натиснувши на кнопку нижче.

Цей вид гастриту є об'єднанням всіх виявлених його проявів: ерозійного, гіпертрофічного, поверхневого і геморагічного з переважанням одного з них, як правило, ерозійного.

Причиною його виникнення є бактерія Helicobacter pylori, яка живе в слизовій оболонці. Для її знищення застосовуються дуже сильні антибіотики, здатні також негативно вплинути на кишкову середу.

Народні засоби в даному випадку можуть виразно допомогти не тільки послабити симптоми, але і вилікувати хворобу травами, пом'якшуючими шкідливий вплив антибіотиків на органи травлення.

Способи лікування хвороби проводяться в два етапи - трав'яний і прополісний, кожен з яких повинен тривати не менше місяця:

 1. Готується настій з наступних трав: деревій, квітки календули, трава звіробою; дві столові ложки трав'яної суміші заливаються окропом в обсязі 0,5 літра і настоюють протягом години, пити по півсклянки тричі на день за півгодини до їди.
 2. Настоянка прополісу, куплена в аптеці, розбавляється водою в пропорції: 10 крапель настоянки на півсклянки води, пити за півгодини до їди тричі на день.

Лікування настоянкою прополісу - один з найефективніших способів в народній медицині. Його застосовують також для лікування виразки шлунка і 12-ти палої кишки.

Найефективніші методи проти гастриту, виразки і рефлюксу

Лікування гастриту народними засобами

Доступним і дуже дієвим вважається лікування насінням льону, які прекрасно обволікають слизову і надають на неї протизапальну дію. Залити 2 ст. л. насіння льону склянкою окропу і настояти протягом години. Вийде така слизова каша, яку з'їсти вранці замість сніданку. Лікування можна продовжувати скільки завгодно довго, воно буде надавати на організм тільки позитивний вплив.

Відвар вівса здавна відомий в народі, як засіб, добре знімає запалення. Він також прекрасно обволікає слизову, що призводить до усунення болю і печіння. Півсклянки зерен вівса залити 0,5 л води, дати закипіти і томити на вогні 20-30 хвилин. Зерна віджати через сито або марлю.

Обсяг слизової рідини довести до півлітра кип'яченої водою. Приймати по півсклянки за 30-40 хвилин до їжі. Прийом відвару ромашки в будь-який час доби в обсязі однієї склянки знизить запалення і допоможе швидко зняти біль і нудоту.

Лікування гастриту народними засобами

Причиною, яка сприяє прояву виразки в кишечнику, є бактерія Helicobacter pylori, про неї ми згадували вище. Поселившись в шлунку, вона також поширюється на дванадцятипалу кишку і вражає її слизову оболонку.

Сама виразка - дефектний зміна слизової оболонки - проявляється при створенні додаткових умов, таких, як нездорове харчування, зловживання алкоголем, курінням, стресові стани. Вилікувати виразку і зняти напад потрібно, використовуючи ті ж методи, як при лікуванні гастриту і, зокрема, його геморагічної форми.

Рефлюкс - наслідок захворювань шлунково-кишкового тракту. Виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, а також гастрит входять в список причин, що викликають прояв іншої хвороби - рефлюксу. При цій хворобі відбувається зворотна занедбаність вмісту шлунку в стравохід. Основними симптомами рефлюксу є печія, відрижка, труднощі в ковтанні, відрижка їжі, нудота, блювота.

При захворюванні рефлюксом відбувається запалення нижньої частини стравоходу, викликане дією жовчі і шлункового соку. Щоб пом'якшити напад і вилікувати рефлюкс назавжди, потрібно застосовувати комплексний метод, що включає в себе медикаментозне лікування, здоровий спосіб життя і лікування народними засобами.

Але основним в підході до лікування рефлюксу є усунення причин, а значить, лікування інших захворювань шлунково-кишкового тракту, таких, як виразка шлунка і 12-палої кишки, а також гастрит, викликаний бактерією Helicobacter pylori.

При виборі рецептів лікування народними засобами рефлюксу рекомендується використовувати ті, які призначаються для лікування гастриту і дуоденальної виразки. До профілактичних заходів рефлюксу відноситься режим харчування і дієта, призначена у випадках порушення кислотності слизової оболонки.

Станіслав Садальський в програмі «Пігулка», розповість про таке поширене захворювання, як гастрит. Спільно з кандидатом наук Костянтином Івановим і лікарем вищої категорії Мариною Астаф'євої розглянуть це захворювання. Рекомендуємо до перегляду!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

56 − 53 =